نصیربوشهر – مجید غاله: انهائی که اصالتی بوشهری دارند وبومی این شهر، خوب می دانند که تقریبا همه محلات بوشهر دارای قبرستان اختصاصی بوده اند که بعد از توسعه و گسترش شهر بوشهر و برچیده شدن این گونه قبرستانها در محلات گوناگون شهر و راه اندازی عمومی ارامستانی با نام شکری که منطقه ای خارج […]

نصیربوشهر – مجید غاله:

انهائی که اصالتی بوشهری دارند وبومی این شهر، خوب می دانند که تقریبا همه محلات بوشهر دارای قبرستان اختصاصی بوده اند که بعد از توسعه و گسترش شهر بوشهر و برچیده شدن این گونه قبرستانها در محلات گوناگون شهر و راه اندازی عمومی ارامستانی با نام شکری که منطقه ای خارج از مرکز شهر بوده، درمحله شکری راه اندازی و جایگزین قبرستانهای دیگر شد ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قبرستان شکری بانام ارامستان بهشت صادق نام گذاری گردید) این قبرستان که با عدم توسعه لازم ،بدون الگو وبدون در نظر گرفتن نیازها و عدم قطعه بندی مناسب قبور، مشکالاتی برای شهروندان بوجود آورده بود، در نهایت با تکمیل ظرفیت قبرستان وعدم دفن مردگان ، ارامستان جایگزینی دیگر یعنی قبرستان دارالرحمه را در تنگک سوم مورد بهره برداری قراردادند که بسیار به موقع وبه جا وبا ارزش بود، اما متاسفانه این قبرستان بدون درنظر گرفتن امکانات ضروری و مورد نیاز درونی خود و نداشتن جاده آسفالته منتهی به آن، حتی برای محلات جنوبی وتنگگها ، کار خود را اغاز کرد که موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم شهر شد و مردم به صورت اجبار اموات خود را در آن مکان دفن می کردند ، که البته مورداعتراض شهروندان واقع شده بود، اما متاسفانه در خصوص مرتفع نمودن نواقصات ان به اعتراضات مردمی اهمیتی داده نشد، علی ایحال، باید به نظرات و پیشنهادات مردم و فعالین اجتماعی ارزش وبهاء داده می شد تا هم اشکالات مرتفع وهم رضایت شهروندان جلب می گردید ، ان چه که مهم و مبرهن است این است که این قبرستان کوچک و بدون دورنماء روشن و اینده نگری حداقل ۵۰ ساله، احداث گردیده که تناسبی با رشد جمعیت بوشهر و مهاجر پذیر بودن آن ندارد زیرا در مدت کوتاهی و درچند سال اینده ظرفیت دفن متوفیان تکمیل و با توجه به عدم امکان توسعه ارضی در مجاورت آن، می بایست قبرستانی جایگزین در نظر گرفت که در اینده، کاری بسیار مشکل تر خواهد بود در هر حال و هم اکنون ، بایستی تمهیداتی برای آینده در نظر گرفت و پیشنهاداتی مطرح نمود تا زمان بیشتری و طولانی تری از این قبرستان استفاده گردد ،پس لازم است اولا کلیه قبرها به صورت طبقاتی (دو طبقه) حفر گردد که هم استفاده بهینه از زمین شده باشد و هم در هزینه های خانواده های متوفی صرفه جوئی گردد، دوماََ ،مورد دیگری که بایستی به آن اشاره کرد که از مطالبات مردمی نیز می باشد،دفن اموات درقبرستان بهشت صادق است، که مردم از قبرهای قدیمی متعلق به خود استفاده نموده و اجازه دفن اموات را درون این قبرها داشته باشند که البته با این اقدام می توان به کمک قبرستان وادی الرحمه آمد که هم صرفه جوئی اقتصادی به دنبال داشته باشد وهم بار دفن ارامستان وادی الرحمه را کم نمود، آقایان مسئول، همانطور که قطعه صالحین و قطعه هنرمندان ظرفیت پذیرش متوفیان جدید را دارد، قبور قدیمی هم ظرفیت دفن اموات را دارند، لذا خواهشمنداست در تصمیم اتخاذی این مورد، تجدید نظر کرده وبه نظرات و خواسته شهروندان اهمیت قائل شوید.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر