نصیر بوشهر – حسین حشمتی – مقامات ارشد دولت وبه ویژه مسئولان خلف وسلف صندوق وقتی پای پرداخت مطالبات یاهمسان سازی وحتا حقوق ماهیانه بازنشستگان به میان می آیددرمصاحبه بارسانه ها می گویند،صندوق قادربه پرداخت نیست و باید دولت ازمحل اعتبارات عمومی کشورتامین نمایدو پس از پرداخت حقوق بخور و نمیر به صاحبان اصلی سرمایه […]

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – مقامات ارشد دولت وبه ویژه مسئولان خلف وسلف صندوق وقتی پای پرداخت مطالبات یاهمسان سازی وحتا حقوق ماهیانه بازنشستگان به میان می آیددرمصاحبه بارسانه ها می گویند،صندوق قادربه پرداخت نیست و باید دولت ازمحل اعتبارات عمومی کشورتامین نمایدو پس از پرداخت حقوق بخور و نمیر به صاحبان اصلی سرمایه های صندوق، اعلام می کنند که حقوق فلان ماه با کمک سازمان برنامه وبودجه پرداخت گردیده است یعنی تا این حدمشکل دارند،اما برای سرمایه گذاریهای کلان در پروژه های (خاص) هیچ محدودیتی وجود نداشته ونداردکما این که۷۰٪ هزینه های اصلی آزادراه شرق اصفهان ازسال۱۳۸۱تاکنون را صندوق برعهده گرفته و سخاوت مندانه اعتبارات موردنیازاین پروژه را پرداخت نموده ودرجواب این پرسش که فایده این پروژه برای بازنشستگان چه بوده است؟ گفته اند،نرخ بازدهی سرمایه گذاری دراین پروژه۱۹٪ پیش بینی شده که باارائه سرویس هاوخدمات جانبی بین راهی وبزرگراهی به۲۶٪خواهدرسید واین یعنی این که صندوق، ساخت ابنیه ی بین راهی بزرگ راه شرق اصفهان را هم بر عهده گرفته است ونکته ی جانگدازتر این که تاکید کرده اند،سود حاصل ازآن،صرف پرداخت حقوق و ارائه تسهیلات رفاهی ویا معیشتی به بازنشستگان کشوری خواهدشد،سودی که تاکنون اطلاعات شفاف و روشنی ازآن،رسانه ای نگردیده است وحقوق این قشر آبرومند جامعه کماکان از بودجه عمومی تامین و پرداخت می شود.
وامااین که کدام صاحب قدرتی وبا چه انگیزه ای تصمیم گرفته است ازمیان دههاپروژه راکدمثلا( راه آهن و بزرگراه بوشهر به شیراز) که به علت عدم تخصص اعتبارات موردنیاز لاک پشت واردر حال اجراست. پروژه نظرکرده ی آزادراه شرق اصفهان به منظور تامین مالی تا۷۰درصدبرعهده ی صندوق بازنشستگی کشورگذاشته شده وبه بهره برداری رسیده موضوعی است که نگارنده در ادامه این یادداشت به آن خواهد پرداخت.
به گفته اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور،آزادراه شرق اصفهان تا بهمن ماه ۹۸که ایشان به این سمت منصوب گردیده طی مدت ۱۱سال،۵۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته اما با آمدن او به صندوق، تنها طی ۹ ماه ۴۵٪ باقیمانده هم به اتمام رسیده ودرتاریخ ۲۹آذرماه۹۹توسط رئیس جمهور فرمان بهره برداری ازآن صادرگردیده است اما پروژه مادر مرده راه آهن شیراز،بوشهرکه طرح ان دردوره دوم رئیس جمهوری احمدی نژاد به تصویب هیئت دولت وقت رسیده وقراربوده هزینه های لازمه ازمحل اعتبارات وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی تامین شود هنوز اندر خم اولین تونل،در قلمرو حوزه استحفاظی استان بوشهر است و پس ازحدود یازده سال در آخرین ماههای دولت تدبیروامید نتیجه ملموسی نداشته وتنها عبدالکریم گراونداستاندار اصالتا لرستانی بوشهر هراز چندگاهی محض خالی نبودن کارنامه دولت،جمعی از خبرنگاران بوشهری رابه محل این پروژه ی یتیم می برد تا نشان بدهد که مثلا عملیات ساخت راه ریلی درحال اجراست!؟
اگرچه پروژه بزرگراه و خط راه آهن شیراز بوشهر تنها پروژه ای نیست که دچار،وقفه ورکودگردیده است اما باید بپذیریم که اگر نمایندگان قبلی وفعلی مردم این استان ثروتمند،کم برخوردار در مجلس شورای اسلامی مانند همکاران دلسوز،بانفوذ و توانمند اصفهانی خود دغدغه رفع موانع پروژه های زیر بنایی استان را داشتند با گذشت بیش از یک دهه اکنون سوت قطار درایستگاه راه آهن بوشهر به صدادرامده بود،البته ناگفته نباید گذاشت که نمایندگان فعلی مردم درمجلس،چندی پیش اعتبار ناچیزی(در مقیاس این پروژه)از دولت گرفتند ودراختیار استاندار قراردادند، اقدامی که استاندار هم به آن اذعان کرداما به قولی کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما؟ اتمام این طرح مهم زیر بنایی نیازبه بودجه و اعتبارات کلان دارد،اعتباراتی که تنهادر اختیار دستگاههای ثروتمند خصولتی می باشدو نمایندگان می باید به جای پیگیری تامین مالی طرح از بودجه ی دولت، به دنبال تامین کننده مالی از میان دستگاههای ثروتمند خصولتی باشند تابا انعقاد قراردادبا وزارت راه و شهرسازی و سرمایه گذاری روی این پروژه،آن رابه بهره برداری رسانیده وتحقق آرزوی۴۰ساله مردم استان بوشهر را در کارنامه وکالت خویش به ثبت برسانند.آیانمایندگان محترم مردم استان درمجلس شورای اسلامی طی مدت باقی مانده از عمر نمایندگی خویش این آرزو را محقق خواهندساخت؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر