ساختمان قدیمی و ۱۵۰ ساله گمرک بندر لاور  هفته گذشته تخریب شد . یکی از اهالی روستای بندر لاور در گفتگو با نصیر بوشهر  گفت:  ساختمان تاریخی و ۱۵۰ ساله گمرک بندر لاور که هویت تاریخی این بندر کهن می باشد متاسفانه توسط گمرک استان تخریب شده . وی اظهار داشت :مدیر  گمرکات استان بوشهر […]

ساختمان قدیمی و ۱۵۰ ساله گمرک بندر لاور  هفته گذشته تخریب شد . یکی از اهالی روستای بندر لاور در گفتگو با نصیر بوشهر  گفت:  ساختمان تاریخی و ۱۵۰ ساله گمرک بندر لاور که هویت تاریخی این بندر کهن می باشد متاسفانه توسط گمرک استان تخریب شده . وی اظهار داشت :مدیر  گمرکات استان بوشهر به جای مرمت و بازسازی این ساختمان که اعتبار و هزینه چندانی نمی خواست اقدام به از بین بردن   یکی از میراث  های تاریخی استان نموده است. وی افزود :از  استاندار بوشهر و فرماندار دشتی  خصوصا مدیر گمرکات استان  مصرانه  تقاضا داریم نسبت به  بازسازی و مرمت باقیمانده ساختمان ۱۵۰ ساله گمرک بندر لاور ساحلی اقدام نمایند .

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر