گزارش تصویری از قلعه دختر بندرلاور         عکاس:حسین عبدالله زاده لاوری  

گزارش تصویری از قلعه دختر بندرلاور

 

 

 

 

عکاس:حسین عبدالله زاده لاوری

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر