نصیر بوشهر – محمدرضاگرگی لیراوی – قریب به هفت ماه از شروع به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و در این میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که خود را انقلابی و از دل ملت می‌دانند برای بهبود معیشت مردم و قرار گرفتن در ریلی که متناسب با خواسته‌های ملت بزرگ ایران باشد تلاش فراوانی کرده‌اند […]

نصیر بوشهر – محمدرضاگرگی لیراوی – قریب به هفت ماه از شروع به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و در این میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که خود را انقلابی و از دل ملت می‌دانند برای بهبود معیشت مردم و قرار گرفتن در ریلی که متناسب با خواسته‌های ملت بزرگ ایران باشد تلاش فراوانی کرده‌اند اما آنچه در حال حاضر در جامعه به چشم می آید حاکی از کافی نبودن این تلاشها و سخت تر شدن روزانه زندگی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه است . در حوزه بوشهر گناوه و دیلم شاهد تلاش‌ها و بازدیدهای نماینده محترم مردم در مجلس در نقاط مختلف حوزه انتخابیه و همچنین رایزنی هایی در مرکز کشور برای رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم استان بوده ایم که جای تقدیر و تشکر دارد .اما نکته حائز اهمیت این است که باتوجه به گذشت قریب به دویست روز از شروع بکار مجلس یازدهم شاهد گزارش عملکردی از نماینده محترم نبوده ایم تا بدانیم برآیند این تلاش‌ها و نشست‌ها و این رایزنی‌ها چه بوده است ؟
می‌خواهم بی‌پرده با آقای جمیری صحبت کنم ؛ آقای جمیری منکر زحمات و تلاشهای جنابعالی نیستیم اما چرا در موضوعاتی همچون انتصاب مدیران غیربومی در طی چند ماه اخیر صحبتی نداشتید ؟ در جلسات مکرری که داشتید در حوزه های مختلف چه گشایشی برای مردم حوزه انتخابیه شکل گرفته است ؟در فرمایشات شما در باب موضوعات مختلف بیشتر کلمه بشود یا باید بشود را بجای شد می بینیم ، آیا وقت آن نرسیده است که این بشود ها به شد تبدیل شود؟
بعد از یک دوره تجربه شما در مجلس انتظار می رفت که در باب موضوعات اصلی استان و حوزه انتخابیه از جمله اشتغال نیروهای بومی ، حل مشکل بیمه ملوانان ، حل مشکل لنجداران و مسائلی از این قبیل فعال تر باشید و طرح ارائه دهید. در موضوع سیل اخیر انتظار این‌بود که شما بعنوان نماینده مردم مقام مسئولی در سطح‌وزیر یا معاون وزیر را به استان بیاورید تا از نزدیک مشکلات مردم را لمس کند.متاسفانه در طی این هفت ماه عده ای که شما را نماینده تام الاختیار خود می دانند اجازه گسترده شدن حلقه نزدیکان تان را ندادند و حتی فرصت دیدار و جلسه ای را با دوستان انقلابی برایتان فراهم نکردند. آقای جمیری انتظار مردم از نماینده انقلابی در مجلسی که پسوند انقلابی را یدک میکشد بالاتر از برگزاری چند جلسه و نشست است و امیدوارند وکیل آنها در مجلس در باب مسائل اصلی و مشکلات اساسی آنها ورود کند و برخی مسائل را که سالهاست لاینحل مانده حل و فصل کند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر