نصیر بوشهر – مجید غاله – سه سفارش از سفارشهای امام رضا ع تقدیم می دارد‌. سفارش اول در خوشحال کردن مردم بسیار بکوشید تا در قیامت خدا خوشحال تان کند. سفارش دوم. حقُّ النّاس را رعایت کنید که دوستی محمد و آل محمد ص بدون توجه به آن پذیرفته نیست. سفارش سوم بسیار مراقب […]

نصیر بوشهر – مجید غاله – سه سفارش از سفارشهای امام رضا ع تقدیم می دارد‌.
سفارش اول
در خوشحال کردن مردم بسیار بکوشید تا در قیامت خدا
خوشحال تان کند.
سفارش دوم.
حقُّ النّاس را رعایت کنید که دوستی محمد و آل محمد ص بدون توجه به آن پذیرفته نیست.
سفارش سوم
بسیار مراقب کردار خود باشید تا مورد تهمت و اتهام قرار نگیرید ، که در آن صورت ، حقِّ ملامت نخواهید داشت.
پروژه های خانه امید بازنشستگان کشوری در جهت خدمات رسانی، گذران اوقات فراغت، فراهم کردن امکانات فرهنگی و ورزشی به این قشر عزیز وخانواده های آنها برای برقراری و حفظ پیوند با این بزرگواران ساخته می شود، ساخت و تجهیز خانه های امید از سال ۸۶ در قالب خانه های مهر بازنشستگان از محل بودجه صندوق بازنشستگی کشوری و مصوبات سفرهای استانی دولت بوده است، تاکنون ‌در استان های کشور خانه امید ساخته شده که ۳۸ خانه امید به بهره برداری رسیده است، اثر بخشی خانه های امید در میان بازنشستگان، با رقه های امیدِ خود باوری وحمایت دستگاهها مربوطه ، می تواند روح و روان و جسم بازنشستگان را همانند دوران اشتغال، سالم و فعال نگه دارد که بسیار ارزشمند وبا اهمیت است و در واقع نوعی پیشگیری قبل از درمان تلقی خواهد شد. اهداف خانه های امید دارای گستردگی فراوانی برای ارتقای کیفی نشاط و امید در زندگی بازنشستگان در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ایجاد تعامل، تفاهم و همبستگی میان بازنشستگان می باشد.
واما بعد…..
احتمالا استان کوچک بوشهرثروتمندِ متمول وتک ستاره کشور ، اما تک استان محروم وجامانده از این فضای مهم و ارزشمند و تاثیر گذار در امور روزانه بازنشستگان ، در کشور باشد که تاکنون مورد مغفول مسئولین استانی قرار گرفته است ، تحویل زمین در محله شغاب طبق مصوبه شورا و کمیسیون عمرانی شورای فعلی در ماده ۱۳۹۹۹ با ۷۰۰ متر مربع زمین و۳۰۰متر فضای سبز موافقت نموده که شورا فعلا مخالف تحویل زمین شده است که البته می بایست هیئت رئیسه فعلی ،موضوع را وارد صحن شورا نماید که از این اقدام نیز به علت عدم همراهی خود داری نموده اند، لازم به یاد اوری است که شورای چهارم شهر بوشهر ، با توجه به نیاز شدید شهر واستان به خانه امید و تصویب آن ( فی الحال گفته می شود لایحه نبوده که مصوبه باشد و لازم الاجراء باشد ؟!)متاسفانه فعلا پروسه تحویل زمین اجراء نگردیده و گفته می شود زمین جایگزین در جای دیگری تحویل می گردد زیرا منطقه شغاب منطقه گردشگری و متعلق به میراث فرهنگی است؟! واقعا عجیب است ،آیا کل این منطقه قبرستان بوده قطعا نبوده پس چگونه این همه بناء از جمله خانه شطرنج متروکه، در آن ساخته شده است ، هرچه هست و نیست، عقلهای ما قد می دهد یا نمی دهد، می فهمیم یا نمی فهمیم، دوستان مخالفتها را با تحویل زمین مورد نظر تمام کنید، نیاز ضروری به این خانه امید در مرکز استان محروم و کم بر خوردار که خودمان بانی عقب ماندگی ان هستیم وجود دارد ،زیرا نخواسته ایم و مطالبه گر هم نبوده ایم ، تحویل زمین از نان شب هم برای بازنشستگان واجب تر است، چرا بایستی به در خواست ۵۰۰۰نفر بازنشسته ( کانونهای مستقر در بوشهر؛ آموزش وپرورش،بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، راه وترابری، شهرداری، جهاد سازندگی، بهزیستی ) مخالفت گردد، جامعه امروز بازنشسته ، با وجود دوری از کار و شرایط اداری و حوزه های ستادی اداری خود، باز هم می توانند اثر گذار باشد و خواب هر آسوده خاطری را پریشان نماید، لذا از دوستان خود در شورای پنجم که آخرین ماههای وکالت خود را در پارلمان محلی بوشهر سپری می نمایند بعنوان فرهنگی بارنشسته ومطالبه گر اجتماعی، می خواهم ، اهم و فی الاهم نموده وبا در خواست این قشر قانع اما سختی دیده موافقت نموده و زمین در خواستی رابه صندوق بازنشستگی بوشهر تحویل داده تا سریعتر ساختمان ان احداث گردد، که هم باقیات الصالحاتی خواهد بود و هم در آینده مورد استفاده خودتان قرار خواهد گرفت، شاید که فردا خیلی دیر باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر