قیمت میوه را باید باتوجه به اقتصاد خرد بررسی کرد. اما چون سوال شما مربوط به یک شهر از استان بوشهر است. بنابراین افزایش قیمت میوه بیشترین دلیل آن به میزان کاهش عرضه در سطح شهر است. بنظرم بدلیل کورنا بازارچه های هفتگی پنج شنبه بازار و جمعه بازار تعطیل شده و این نیز می […]

قیمت میوه را باید باتوجه به اقتصاد خرد بررسی کرد. اما چون سوال شما مربوط به یک شهر از استان بوشهر است. بنابراین افزایش قیمت میوه بیشترین دلیل آن به میزان کاهش عرضه در سطح شهر است. بنظرم بدلیل کورنا بازارچه های هفتگی پنج شنبه بازار و جمعه بازار تعطیل شده و این نیز می تواند عاملی برای کاهش عرضه باشد. باتوجه اینکه میزان تقاضا تغییری نکرده و عرضه کاهش پیدا کرده، موجب افزایش قیمت میوه شده است.

در فاصله کمی از شهر بوشهر شهر چغادک و برازجان قرار دارند اما قیمت میوه در آن شهرها از شهر بوشهر کمتر و متفاوت با بوشهر میباشد(در حالیکه در این دو شهر نیز بمانند بوشهر میوه ها از خارج استان وارد میشود). بنظرم شهرداری و صمت باید اقدام به ایجاد بازارچه های محلی دائمی نمایند و با این عمل میتوانند امکان عرضه بیشتر را فراهم نمایند و باتوجه به اینکه اجاره بهای مغازه در بازارچه های محلی دائمی کمتر از سطح مغازه های سطح شهر بوشهر تمام میشود در این صورت شاهد کاهش قیمت میوه، گوشت و… خواهد شد.
توسعه بازارچه های محلی از وظایف اعضای شورای شهر و شهرداری در کنار صمت و فرمانداری میباشد.
باید بررسی شود که این نهادها برنامه ای برای این موضوع در سنوات گذشته و اکنون داشته اند؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر