(به یاد مرحومین محمدی ها ) رحلت مردان حق، از بند عالم رستن است زین خراب‌آباد، بر محبوب خود پیوستن است تنگستان و بندر بوالخیر بیش از پنجاه سال شاهد حضور و ظهور دو عالم برجسته، از سلاله ی پاک پیامبر بودند .دوانسان وارسته ای که دین را قربانی مطامع دنیوی نساختند . مرحوم حاج […]

(به یاد مرحومین محمدی ها )

رحلت مردان حق، از بند عالم رستن است

زین خراب‌آباد، بر محبوب خود پیوستن است

تنگستان و بندر بوالخیر بیش از پنجاه سال شاهد حضور و ظهور دو عالم برجسته، از سلاله ی پاک پیامبر بودند .دوانسان وارسته ای که دین را قربانی مطامع دنیوی نساختند . مرحوم حاج سید محمد محمدی و مرحوم حاج سید محمد حسین محمدی در کنار تبلیغ دین وشریعت، رسالت مهمتر و والاتری نیز داشتند و آن مردم داری این دو بزرگوار بود. و بقول حافظ شیراز عبادت را خدمت به خلق دیدند و بر نردبان تسبیح وسجاده بالا نرفتند .این وجهه ی مردم مداری ،از این دو برادر، انسانهای وارسته ای را ساخت که همیشه نام و یادشان زینت بخش محفل و‌مجلسها خواهد بود.
مرحوم تازه در گذشته همیشه با لبخندی ملیح و چهره ای بشاش به استقبال سلام و علیک می امد و علیرغم جایگاه علمی وخانوادگیش ابا داشت که کسی دستش را ببوسد و به پیشش کرنش نماید.قم هم خانه داشت و هم منبر، ولی پس از فوت برادر به زادگاهش کوچ کرد، مردم دیارش را تنها نگذاشت ،تا در خوشی ها و‌ناخوشی های هم ولایتی هایش شریک‌باشد .با مردم بود و پیش مردم ماند و عاقبت در کنار همین مردم نیز به جایگاه ابدیش رهسپار گردید.
او ترجمان این شعر سعدی بود .
سعیم این است که در آتش اندیشه چو عود
خویشتنِ سوخته ام تا به جهان بو برود
واعظان زیادی بر منابر جلوس می کنند، ولی کمتر واعظی قلوب مردم را مسخر می کند ، و بر دلها فرمانروایی.
ولی یاد حجت الاسلام محمدی ها همیشه و تا ابد مهمان قلوب مردم این خطه خواهد بود .
آن زنده یاد همچنین تسلطی وافر بر صرف ونحو عربی داشتند و عالم به زبان عربی بودند که از این جهت نیز ممتاز می نمودند .
اندک زمانی نیز در ردای نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند که علیرغم زمینه ی مساعد حضور در مجلس ، پس از مدتی عطای سیاست را به لقایش بخشیدند تا در کنار مردم باشند .
مجالسش همیشه مورد استقبال مردم بود و چون وعظش از دل بر می امد لاجرم بر دل نیز می نشست .
فقدان و هجران این عالم ربانی را خدمت خانواده ی عظیم الشان آن مرحوم ،بازماندگان واقارب ،روحانیت گرانقدر و مردم قدر شناس بندر بوالخیر تسلیت می گویم .

روحش شاد ،پردیس برین جایگهش باد .
◾◾◾
عبدالرحیم کارگر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر