مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان بوشهر پروژه هائی که ذیلاً به ان اشاره می گردد برای ساکنین شهر بوشهر مهم و اثرگذار هستند . لطفاً جهت تکمیل و بهره برداری از آن توجه ویژه  نمایید. مورد اول ؛ بیش از یک سال است که اداره راه و شهرسازی در اقدامی عجیب و پس از […]

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان بوشهر

پروژه هائی که ذیلاً به ان اشاره می گردد برای ساکنین شهر بوشهر مهم و اثرگذار هستند . لطفاً جهت تکمیل و بهره برداری از آن توجه ویژه  نمایید.

مورد اول ؛
بیش از یک سال است که اداره راه و شهرسازی در اقدامی عجیب و پس از سال ها که از احداث جاده ساحلی بوشهر به گناوه می گذرد تصمیم به شانه سازی قسمتی از این جاده نموده ( تقریبا ً ١۵ کیلومتر بعد از پُل در مسیر سایت پرورش میگو شیف ) اما این هم بسان تمام کارهای دیگری که در استان ما باسروصدا و تبلیغات و … کلید می خورد و بعد از کوتاه مدتی یا تعطیل می شود و یا سرعتی مورچه وار میگیرد !
چرا عملیات اجرائی این پروژه نیز به کندی در حال انجام است ؟

جای بسی تاسف است که هنگام احداث جاده های بین شهری که هزینه زیادی نیز صرف اجرای ان میشود به رکن بسیار مهم آن که شانه جاده است توجه لازم نمی شود و یا به مانند این جاده کار را نیمه تمام و بسیار خطرناک رها می کنند که همین بی اهمیتی حوادث جانی و مالی بسیاری برای مردم در پی دارد .
( تصویر ١ )

مورد دوم ؛
جاده دوم خروجی بوشهر می باشد که از مسیر خیابان صدرا (از صلح آباد) ابتدا جاده ساحلی بوشهر ، گناوه را قطع و در پایان به بزرگراه بوشهر ، برازجان منتهی می گردد .
بخشی از این جاده احداث گردیده اما متاسفانه بعلت عدم پیگیری جدی جهت احداث پُل صدرا ( روی دریا ) نیمه تمام مانده که امیدواریم روزی بودجه لازم برای این پروژه بسیار مهم نیز در نظر گرفته شود.( تصاویر ٢ و ٣ )

  • منبع خبر : نصیر بوشهر