نصیربوشهر – مجید غاله:دریا و امواجش، دریا و نسیم خنک صبحگاهی بَرّوش( بر رو، بادصبحگاهی که از شرق به شهر می وزد، فرحناکترین باد موسمی برای ما بوشهری هاست) دریا وباد شمالش که با پوست وخون این مردم عجین شده ، آرامشی همراه با رفع خستگی برای مردمان این دیار از این خان گسترده رحمت […]

نصیربوشهر – مجید غاله:دریا و امواجش، دریا و نسیم خنک صبحگاهی بَرّوش( بر رو، بادصبحگاهی که از شرق به شهر می وزد، فرحناکترین باد موسمی برای ما بوشهری هاست) دریا وباد شمالش که با پوست وخون این مردم عجین شده ، آرامشی همراه با رفع خستگی برای مردمان این دیار از این خان گسترده رحمت الهی به همراه دارد، مردم شهر به صورت سنتی و طبق عادات قدیمی خود ،وقتی خسته از کارهای روزانه و درمانده از آپارتمان نشینی می شوند( در شهری که اولین امکانات ضروری و رفاهی هم در آن یافت نمی شود)، به ساحل و دریا پناه می برند، مردم با رساندن خود به دریا که تنی به آب بزنند ( فصول گرما )و یا در کنار ساحلش آرام بگیرند و با نگاه به دریا، خستگی از خود بزدایند، وارد ساحل می شوند، امامتاسفانه با معضلاتی مواجه می شوند که در شان و شخصیت مردمان این شهر کهن و دینی نمی باشد، (در ایام تعطیلات ) یکی بر پائی انبوه چادرهای مسافرانی است که آزادانه وهر کجا که خواسته اند چادرهای خود را در ساحل حدوداََ ۱۵ کیلومتری ان هم بدون نظارت متولیان شهری برپا می کنند ،این معضلی است که گریبان این شهر را گرفته و با خنک شدن هوا به حجم برپائی چادرها افزوده خواهد شد که قطعا دارای تبعات مختلفی خواهد بودکه متاسفانه مسئولین با بی تفاوتی از کنار ان عبور خواهندکرد، مورد دیگری که باید به آن اشاره نمود که ساحل آرام شهر دارالعباده بوشهر را متلاطم و دستخوش حوادث و اتفاقات نامیمونی کرده و چهره شهر وساحل را عوض کرده این است که دیگر همه خانواده ها ،جرات رفتن کنار دریا و نشستن کنار ساحل را ندارند، وان وضعیت ولنگار و ضد ارزش و ساختار شکنی است که این روزها بر ساحل حاکم است که بعضی بانوان بدون پوشش ، بی حجاب ، بدون روسری و آستین کوتاه و شلوارک در کنار ساحل جولان می دهند وبا دهن کجی به مردم شهر وخون شهداء به هنجار شکنی خود ادامه می دهند و این وضعیت روز به روز هم بدتر و بدتر می شود و کسی هم از این حرکات ناپسند ممانعت بعمل نمی آورد، حتی اوایل صبح ها شنا کردن مختلط با ان وضعیت پوشش، وضعیت اسفناکی را نیز رقم زده است لکن این وضعیتِ شتاب گرفته، همانند سرازیری وشیب تندی است که ترمز دیگر یارای گرفتن و کنترل ان را ندارد ،همین ازادی های بدون کنترل و مطرح شده بوشهر در سطح کشور بوده که باعث گشته مسافران زیادی از دیگر استانها حتی نقاط دور دست کشور به امید همین آزادیها وارد بوشهر وساحل ان شوند، با این وضعیت تا کی وکجا می توان کنار امد و تحمل نمود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر