دردم نهفته بِه از طبیبان مدعی /باشد که از خزانه ی غیبم دوا کنند حافظ خدای ناکرده به این مرحله نرسیم ،مرحله ای که دگر صدا و ندا زدن این و آن دگر فایده ای نداشته باشد و ناکام مانیم و دردی را دوا نمی کند . اصحاب رسانه ، فعالان اجتماعی، آن کسانی که […]

دردم نهفته بِه از طبیبان مدعی /باشد که از خزانه ی غیبم دوا کنند
حافظ
خدای ناکرده به این مرحله نرسیم ،مرحله ای که دگر صدا و ندا زدن این و آن دگر فایده ای نداشته باشد و ناکام مانیم و دردی را دوا نمی کند .
اصحاب رسانه ، فعالان اجتماعی، آن کسانی که اهمیت و‌قیمت این عرصه را دانسته و‌عاشقانه به اختیار وارد میدان شده اند .
اصحاب رسانه ،جوانان فعال صدای مردم و‌توسعه و دفاع جامعه ، اهمیت و نقش مؤثر خویش در تعالی جامعه را نادیده و فراموش نکنید به تعبیری دیگر ،حامل و‌بانی و ناشر کلمه ی می باشید که خود صدقه و پس انداز است . در طول و مسیر تاریخ گام های توسعه جوامع توسعه یافته با تلاش و وجود رسانه ها بافته و همسو بوده است .
پس زیباست اولویت های جامعه را دریابیم و در این راستا گام برداریم .
اصحاب رسانه فعالان اجتماعی در این مدت ابتلای جامعه تلاش شما دلسوزان قابل تقدیر است اما با شدت اوج و موج دوم ،سکوت و با قوت مطلوب آنچنانی و‌ نبود برنامه ای منظم رسانه ای قابل تأمل است .
اگر مطلبی و مطالبه ای و مطالبه گری است می باید همین امروز باشد و بدون مماشات و نرمی مطالبه گری شود.
سخنان امروز مدیریت کارگروه مبارزه با کرونا وزارت بهداشت : موج‌ دوم شیوع کرونا را قطعی است و در موج سنگین کرونا بسر می بریم … آیا تکان دهنده نیست؟
آیا در چنین وضعیتی، دلیلی برای سکوت کردن دارا هستیم؟
آیا نمی باید بصورت یکپارچه و‌ هم گام و‌هم سان مطالبه گری کرد ؟
آیا وقت آن نرسیده است جهت محدود سازی و تعطیلی شهرهای قرمز و در وضعیت هشدار را ، از ستاد کرونای استان و شهرستان ، مطالبه نمود و بجد خواستار باشیم؟ سکوت نکنیم ، گاهی سکوت کردن نافرجام است و روند مبارزه را بشکست می انجامد . بنابر این به پا خیزیم و مطالبه گری مبارزه با این بیماری را در اولویت مطالبه گری ها قرار دهیم و باشد که این بیماری را فروکش کند و از میان ما رخت بندد و‌دچار فاجعه ی عمیق نگردیم و‌ بعد از آن دگر همه ی تلاش ها و‌هرچه هست بر باد دهیم .
اصحاب رسانه ،فعالان اجتماعی یاد داشته باشیم که همه ی ما از یک جوهریم و خدای ناکرده بیماری و ویروس به کسی رسد خواه در دورترین نقاط دنیا باشد یا نزدیکترین ، یعنی ما مبتلا شده ایم و آزار واذیت می شویم پس شروع کنیم و‌ برای جامعه ی خویش قهرمان باشیم
ایام بکام و از گزند روزگار در امان

  • منبع خبر : نصیر بوشهر