نصیربوشهر – مجید غاله: دهه فجر انقلاب اسلامی، گرامیداشت روزهای سرنوشت سازی است که باوقایعی همچون بازگشت امام راحل به ایران بعد از۱۵ سال تبعید به ترکیه و عراق، تشکیل دولت موقت، همراهی ارتشیان با مردم انقلابی ،بیعت نیروی هوائی با امام،شکست حکومت نظامی، فتح مراکز مهم نظامی و صدا وسیما، فرار نخست وزیر مرغ […]

نصیربوشهر – مجید غاله:

دهه فجر انقلاب اسلامی، گرامیداشت روزهای سرنوشت سازی است که باوقایعی همچون بازگشت امام راحل به ایران بعد از۱۵ سال تبعید به ترکیه و عراق، تشکیل دولت موقت، همراهی ارتشیان با مردم انقلابی ،بیعت نیروی هوائی با امام،شکست حکومت نظامی، فتح مراکز مهم نظامی و صدا وسیما، فرار نخست وزیر مرغ طوفان و نهایتاََ پیروزی انقلاب اسلامی که طبق وعده الهی که مستضعفین نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین هستند، شکل گرفت.
انفجار نور جمله زیبا و ماندگار سلاله پاک ائمه ،خمینی بت شکن بود، شخصی که فرزند شهید مبارزه با شاه وقت وشهید شاخص ان دوران بود ،خمینی تنها یک نام و یک واژه نبوده و نخواهد بود بلکه نامی به بلندای تاریخ و امید بخش رهائی پابرهنگان و محرومان جامعه جهانی از چنگال خون آشامان است ، روح الله نامی که لرزه بر اندام وارث ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی و اربابانش و استکبار جهانی و بلوک شرق و غرب انداخته بود،
نام خمینی صدای خفته و در گلو مانده مردمانی بود که وارث بی بند و باریها و نوکری شاهِ به اصطلاح آزاد اندیش و رهبر انقلاب سفید دروغین بود ، انقلابی که بدون شلیک ترقه ای ،حادث شده بود آن هم از شاهی که انقلاب خود را به دروغ و عوامفریبانه انقلاب سفید شاه و ملت معرفی کرده بود، در واقع پروسه ای بود که جزء توطئه ای جبران ناپذیر برای کشور،چیزی در بر نداشت تا حیثیت وعزت مردم به فناء رود.
بایستی یاد آوری نمود که موارد بی شماری از آن دوران سیاه پادشاهی وجود دارد که جای نقد بسیار دارد اما یکی از مواردی که اذهان را به دنبال جواب می کشاند، مدالهای متعدد بر سینه زده شده شاه شاهان و بزرگ ارتش داران است که معلوم نیست علت وجود آن مدالها ونشانها چیست؟ البته در اذهان این گونه تداعی می گردد که آیا این مدالها، ماحصل فتح الفتوح میادین جنگ بوده یا اصلاحات اراضی و یا انقلاب سفید یا علتش واگذاری بخشهای مهمی از زمین و دریا بوده باشد که البته خارج از واقعیت هم نمی تواند باشد اما آن چه که هست ماحصل اقتدار و استقلال نظامی نبوده است(شاه که مقام اول کشور بوده مدالها را چه مقامی بر سینه اش نصب کرده بودند) که اگر چنین بود ۶۰ هزارمستشار نظامی آمریکائی به استناد قانون ذلت بار کاپیتولا سیون درکشور حضور پیدا نمی کردند و حق توحشی که دولت وقت سالها به امریکائی ها پرداخت می کرد موید ضعف فراوان نظام پادشاهی و سر سپر دگی آن و قانون گذاران قوه مقننه خائن به کشور بوده که به مرحله اجراء در آمده بود.
آیا شاهی که تاج و تختش وامدار و مدیون آمریکائی ها بوده همانند (پدر میر پنجش که مدیون کودتای انگلیسی ها بود) چگونه قادر بود مهره ای مستقل و متکی به بیگانگان و سر سپرده اجانب نباشد، که توان حفظ قدرت و استقلال کشور و پیشرفت داشته باشد، خاندان سکولار فاسدی که ضد دین و مذهب بوده و برای بستن دهان مردم و پیشبرد اهداف استعماری اربابان خود، با همراهی معممین درباری چند صباحی بیشتر بر مسند ظلم خود تکیه زد.
در پایان باید اشاره نمود که مردم کشور با زخم بر تن از کودتای سال ۳۲ که آن را فراموش نکرده بودند، آتش زیر خاکستری شده بود برای سال ۴۲ که با قانون کاپیتولاسیون و تبعید امام و چاپ مقاله ای سراسر کذب در باره امام در سال ۵۶ ، قیام عمومی خود را آغاز نمودند که سر انجام پیروزی خون بر شمشیر محقق شد و سر انجام انفجار نور شد .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر