نصیر بوشهر – مجید غاله – آقای شهردار محترم بوشهر برگزاری جلسات داخلی شهرداری چه ساعاتی مناسب است. تاکید دولت بر عدم خروج غیر ضروری مردم ازخانه، سیاستی درست درجهت جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا بوده که از ایام اپیدمی آن‌ در کشور اتخاذ گردیده است ، اما متاسفانه بعضی از ادارات دولتی، با این تصمیم […]

نصیر بوشهر – مجید غاله – آقای شهردار محترم بوشهر برگزاری جلسات داخلی شهرداری چه ساعاتی مناسب است. تاکید دولت بر عدم خروج غیر ضروری مردم ازخانه، سیاستی درست درجهت جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا بوده که از ایام اپیدمی آن‌ در کشور اتخاذ گردیده است ، اما متاسفانه بعضی از ادارات دولتی، با این تصمیم اتخاذی دولت بصورت کامل همراهی نکرده و دستورات را در بخشنامه های اداری خود بایگانی کرده اند . ارباب رجوعهای متعددی ازجمله من کاتب در چندین روز برای امور کاری خود، به شهرداری مراجعه کردم که متاسفانه با کلمه فلان شخص جلسه دارد ،تا ظهر نمی اید، فردا هم جلسه دارد، نیستند روبرو شدم، این رفت وآمدها و امروز برو و روزهای دیگه بیا ،سبب خروج بیش از حدّ مردم از منزل و تسهیل کننده شیوع کرونا، خواهد شد. آقای شهردار محترم ، در یزد شما ، کسی جرات دارد جلسات داخلی خود را در وقت اداری برگزار نماید چه رسد در شهرداری ان شهر، نمی دانیم این عقب ماندگیها وبی درایتی ها تا چه زمانی باید همراه مردم بوشهر باشد و انها را رها نکند.آیا نمی توان این جلسات را در وقتی دیگر و خارج از وقت اداری برگزار کرد تا ارباب رجوع در شهرداری معطل نشود و کارش انجام گیرد تا موجب رضایت مندی آنان شده و از خروج بی مورد از منزل ،در روزهای بعدهم جلوگیری بعمل آید .
متاسفانه این مشکل مبتلابه همه مردم است وعزمی هم در اصلاح وبهبود این گونه امور وجود ندارد، امیدواریم که با درایت و مدیریت جهادی حل و فصل گردد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر