نصیر بوشهر – مجید غاله – هردم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد بعد از افشای خانه رهنی ۶۵۰ میلیونی شهردار بوشهر، حالا معضل و مفسده ای بزرگتر توسط عضوی از شورای شهر بوشهر رخ نمایان کرد، اگر واقعا این مطلب واقعیت داشته باشد وبه دور از بهره […]

نصیر بوشهر – مجید غاله – هردم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد
بعد از افشای خانه رهنی ۶۵۰ میلیونی شهردار بوشهر، حالا معضل و مفسده ای بزرگتر توسط عضوی از شورای شهر بوشهر رخ نمایان کرد، اگر واقعا این مطلب واقعیت داشته باشد وبه دور از بهره برداری فی الحال واینده باشد، باید خون گریه کرد، باید گریست هم به مسئولین مربوطه در خواب، وهم به خود ما مردم شهر، یعنی واقعا این گونه پول بیت المال چپاول می گردد و کسی نیست از خزانه بیت المال به تاراج رفته، محافظت کند، هیچ کس از تخلفات خود در ادارات ترس و واهمه ای ندارد وان چه انجام می دهند که همراه با تخلف باشد همانند آب خوردن شده است، دراین تخلف، برای ما شهروندان سوالاتی به وجود آمده که منتظر جواب مسئولین هستیم.
۱)از این موضوع بسیار مهم چند نفر از اعضای شورای فعلی شهر اطلاع داشته اند؟
۲) افشا ء کننده این مهم دقیقا ازچه زمانی از موضوع باخبر شده واز کدام منبع موثق مطلع شده است.؟
۳)دقیقا آن مبالغ مربوط به کدام شهردار یا شهرداران بوده است؟
۴) موضوع تخلف مالی ،مربوط به دوره چندم شورای شهر بوده است.
۵) نقش معاون مالی شهردار وقت در این خصوص چگونه بوده است و کدام معاون مالی مسئولیت داشته است؟ چرا پولها به شهرداری برنگردانده است؟
۶) پول رهن ،نزد شهردار است یا نزد مالک ؟
۷) علت این که دو نفر عضو محترم شورا ،مطلب را رسانه ای نموده ودیگر اعضاء محترم سکوت اختیار کرده اند شائبه ایجاد کرده است که شاید موضوع دور از واقعیت باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر