نصیر بوشهر – امرالله آذرکشت – مدیریت توسعه روستایی فرآیند چند جانبه ای است که شامل سه رکن اساسی ؛ مردم ، دولت و نهادهای عمومی است. در این فرآیند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات و سازمان های روستایی برنامه­ ها و طرح­های توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و […]

نصیر بوشهر – امرالله آذرکشت – مدیریت توسعه روستایی فرآیند چند جانبه ای است که شامل سه رکن اساسی ؛ مردم ، دولت و نهادهای عمومی است. در این فرآیند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات و سازمان های روستایی برنامه­ ها و طرح­های توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می‌گیرد.

توسعه پایدار روستایی یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری­های کلان در همه کشورها و بخصوص در *جمهوری اسلامی ایران* است. در سیستم مدیریتی کشور ، مدیریت روستاها به *شوراها و دهیاری ها* سپرده شده است. مدیریت روستایی در واقع فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان‌ها و نهادهاست. این سازمان­ها و نهادها، ابزار یا وسایل تأمین هدف­های جامعه روستایی هستند ، هدف‌هایی که مردم آن را ترسیم می­کنند و می‌پذیرند.
اگر زمینه‌های توسعه پایدار را در بخش‌های زیست محیطی ، فعالیت­های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در نظر بگیریم در این بخش‌ها زمینه‌های همکاری و تعامل گسترده ای بین *دهیاری ، شورا* و مردم می‌تواند برقرار باشد. چرا که زمینه فعالیت‌های فوق با مشارکت مردم و آموزش و کانالیزه کردن این نحو از مشارکت دست یافتنی و سهل است. مدیریت روستا می‌تواند با آموزش مردم و تشکیل گروه‌های مختلف محلی ، *ngo* های محلی ، تشکیل کمیسیون‌های مختلف زمینه را برای روحیه تعامل، تحمل مشارکت گروهی و ایجاد اعتماد به نفس برای اهالی روستا فراهم سازد. یعنی استفاده از مشارکت گسترده همه در یک نظام مدیریتی و سیستمی با استفاده از امکانات دولت و مردم و همچنین تسهیل‌گری مدیران روستایی *( شورا و دهیار )* میسر می باشد.
ضروری است شورای روستا همواره حفظ کاربری‌ها ، اجرای طرح­های هادی روستا و بحث مهاجرت معکوس از شهر به روستا و… را ظرفیت‌سنجی و از لحاظ اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده و در اجرای این طرح‌ها بکوشد.
گفتنی است اعضای *شورا در روستا* ، که خود از نیروهای توانمند و کارآمد روستا و از معتقدان به حفظ پایداری روستائیان در روستا هستند، باید در مهندسی معکوس ، راه‌های بازگشت مهاجران به روستا را فراهم کنند. بدون تردید ، این اعضاء مؤثرترین افراد به دعوت از مهاجران به بازگشت هستند و در این زمینه باید بسترهای لازم و جاذبه‌های کافی را برای این بازگشت فراهم آورند.
با توجه به ابعاد توسعه پایدار روستایی و نقش محوری انسان در این فرآیند ، همکاری و تعامل بین *مردم و شورا و دهیاری* ضروری است. در توسعه پایدار ، نقش *مردم و دهیاری و شورا* بازشناخته شده و برای رسیدن به این توسعه پایدار همکاری و تعامل *مردم و شورا و دهیاری* از اصول کلیدی به شمار می‌رود. با نگاهی به قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی نقش شورا در توسعه‌ی روستایی به خوبی مشخص است.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر