نصیر بوشهر – مجید غاله – کلمه دریانورد و دریانوردی بی اختیار انسان را به یاد کشتیهای بادبانی، ملوانهای قوی هیکل، پارو زنان توانمند و….می اندازد، باگذری به تاریخ و پیشینه دریانوردی جهان و ایران به جایگاه ونقش آن در فرهنگ و تعامل کشورها بایکدیگر ،بیشتر آگاه می شویم، مضاف بر این که وقتی به […]

نصیر بوشهر – مجید غاله – کلمه دریانورد و دریانوردی بی اختیار انسان را به یاد کشتیهای بادبانی، ملوانهای قوی هیکل، پارو زنان توانمند و….می اندازد، باگذری به تاریخ و پیشینه دریانوردی جهان و ایران به جایگاه ونقش آن در فرهنگ و تعامل کشورها بایکدیگر ،بیشتر آگاه می شویم، مضاف بر این که وقتی به تاریخ دریانوردی بوشهر هم نظری می اندازیم ،پویائی ، پیشرفت و اشتغال مردمان این خطه را بیشتر مشاهده می کنیم، در این جایگاه مهم، نقش دریانوردان قدیمی سیرافی و بوشهری که با بادبان(شراع) وپارو(میداف) بدون قطب نما( دِیره) و صرفاََبا شناخت ازموقعیت جغرافیائی
(ماه، خورشید ،ستارگان ، بادهای موسمی ومحلی) وتجربه اندوزی ناخدایان خبره ،به کشورهای مختلف آفریقائی (ملیوار ورنگبار قدیم) سفرهای سالیانه و چند ماهه داشته اند، هویداست که با همه سختی ها ومرارت ها ،این سفیران قهرمان مرز و بوم ما بوده اند که اوازه ایرانی و بوشهری بودن خود را در اقصی نقاط ، بنادر و دریاها نشان داده اند ، البته سفرهای دریائی امروز نسبت به گذشته از مصائب و سختی های کمتری برخوردار است که نشاَت گرفته از صنعت و تکنولوژی موجود در دریانوردی، صید وصیادی است ، باید اذعان نمود که ،ملوانان وجاشوان فعلی سختی ها و فشارهای خاص خود را هم داشته که تحمل می نمایند،جامعه امروز ما همچون جامعه پیشین شناخت کافی و درک صحیحی از این حرفه و شغل نداشته و ندارد تا جائی که متاسفانه قانون گذار هم به سختیها وزیان اور بودن این صنف آگاهی کامل نداشته وندارد، مسئولین ذیربط باید مطلع باشند ، قشری که تامین کننده عمده مواد پروتئینی و حمل بار وحرکت اقتصادی کشور است ، می بایست با درک زندگی او ، شرائطی فراهم نمایند که این حرفه به خطر نیفتاده واستمرار حرکت وپویائی داشته باشد،آقایان باید آگاه باشند که معاش صیاد وملوان در دستان امواج سهمگین وخروشان دریاست که هزینه ان جان شیرین آنان است، پس کوتاهی ومسامحه در قبال انان غیر قابل بخشایش است، وقتی قانون گذار و متولیان بیمه به درک متقابل نرسیده باشند که ملوانی وصیادی از سخت ترین وزیان آور ترین حرفه هاست و تا زمانی که در این مورد به حمایت های همه جانبه نپرداخته ونگاه زیربنائی و اصولی نداشته باشند وضعیت معیشتی ورفاهی صیادان وملوانان بهبود نخواهد یافت ، البته باید اعتراف نمود که شاید ایراد در جای دیگری هم باشد که جامعه صیادی ، متولیان و دلسوزان خاص خود را نداشته که از حقوقشان دفاع نمایند، فشارهای زیادی بر این قشر وجود دارد، سن بالای بازنشستگی از عمده ترین مشکل ساختاری صیادان و ملوانان است ، خرید موتور و ادوات صید گران قیمت که همه آنها بایستی از خارج تهیه گرددو با نرخ ارز فعلی برای صیادان کمر شکن شده و سفره صیادان را روز به روز کوچکتر کرده است ، متاسفانه دولت وشیلات در این خصوص هیچ حمایتی انجام نداده و صیادان تنها مانده اند که مورد گلایه و شکوائیه این قشر سخت کوش است ، مورد دیگر، پولهائی است که صیادان برای تمدید وادامه فعالیت صید در چند حوزه واداره پرداخت می نمایند که این هم در حق صیادان اجحاف مضاعف دیگری است، مسئولین شیلات و … در این مورد خاص هم ورود نمایند که علت دریافت این مطالبات چیست؟ ودر قبال دریافت این وجوه چه خدماتی به جامعه دریانورد سنتی وصیادی ارائه می دهند ، در این خصوص هم از تعاونیهای شهرستان و استان به جد خواسته می شود در این خصوص اقدامات و پیگیری های لازم بعمل آورند وبا حمایت همه جانبه از حوزه صیدو صیادی و دریانوردی رضایت این قشر اثرگذار در جامعه که هم حافظ امنیت مرزهای دریائی وهم مدافع نظام اسلامی هستند ، بدست آورند. ضمنا به اداره شیلات شهرستان بوشهر و استان توصیه می گردد در خصوص موارد فوق علاوه بر تعامل با تعاونی های صیادی و مسئولین آنها با تعدادی از صیادان هم بصورت مستقیم و وبدون واسطه ملاقات و به درد دل آنها گوش کرده و گفتگو نمایند ، و به نظرات آنان که اصل وشاکله فعالیت شیلات را شکل می دهد، توجه کرده ودر اقدامات آتی خود لحاظ نمایند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر