عده ای به حرم حضرت امام رضا(ع) وحرم کریمه اهل بیت(س)یورش برده اند و معترض هستند چرا درب حرم به بهانه شیوع بیماری خطرناک کورنا بسته شده است. همانطور که در ویدئویی که منتشرشده، میگویند تولیت آستان قدس رضوی خبط کرده، تهران غلط کرده، وزیر غلط کرده، رئیس جمهور غلط کرده!!! اما جالب اینکه دو […]

عده ای به حرم حضرت امام رضا(ع) وحرم کریمه اهل بیت(س)یورش برده اند و معترض هستند چرا درب حرم به بهانه شیوع بیماری خطرناک کورنا بسته شده است. همانطور که در ویدئویی که منتشرشده، میگویند تولیت آستان قدس رضوی خبط کرده، تهران غلط کرده، وزیر غلط کرده، رئیس جمهور غلط کرده!!!
اما جالب اینکه دو جناح سیاسی را نفی میکنند و جامعه را به انقلابی و غیر انقلابی بقول خودشان ترسیم می نمایند. آیا هرایرانی مثل اینها قانون گریز نیست، غیر انقلابی است؟آیا هرکه نظم جامعه را برهم نمیزند، غیر انقلابی است؟آیا هرکه به مقامات رسمی توهین نمیکند، غیر انقلابی است؟وآیا… غیرانقلابی است؟
اینها جز همان گروهی هستند، که هرکس همنوا با آنها نیست را مورد هتاکی قرار میدهند و بجز خود را غیرانقلابی مینامند. رهبر معظم انقلاب فتوا داده اند رعایت تدابیر ستادملی و وزارت بهداشت بر همه واجب است. برخی اصرار دارند این جماعت را به فرقه شیرازی منتصب کنند، اول اینکه قرائن و امارات منتشر شده، این ادعا را تائید نمیکند، دوم این ادعا توهینی بزرگ به تمامی نیروهای خادم امنیت ملی کشور میباشد. از نظر بنده هرکسی براساس قانون اساسی برای پیشرفت و توسعه کشور دلسوزانه تلاش مینماید و قانونمدار میباشد، انقلابی است.اما هرکس واژه های ارزشی صرف مطامع خود میکند، انقلابی نما میباشد، بمانند همین جماعت هتاک و قانون شکن. عده ای چند سالی است که از هر فحاشی و تهمت بدون سندی بر رقیبانشان دریغ نمیکنند، همزمان خود را انقلابی میخوانند و بنام انقلاب و دین برای خود مصونیت قائلند. در هر جامعه ای گروهی مرکزگریز ویا آنارشیسم رشد کنند، در بلندمدت میتوانند مرکزیت قدرت حاکم را با طغیان ساقط نمایند. عدم تعریف وجود احزاب فراگیر ملی در قانون انتخابات از دلایل ظهور چنین گروههای خودسری میباشد.
در تاریخ معاصر شعبان جعفری ها داشته ایم که اجیر شده سرویس های بیگانه بودند و از قضا با قشر مذهبی هم اتفاقا ارتباط داشته و در نهایت حکومت ملی دکتر مصدق، را همین متحجران یاغی ساقط و سید مظلوم سیاست معاصر و مغز ملی شدن نفت یعنی دکترفاطمی هم گلوله بارون شدو رهبر نهضت ملی در احمدآباد زندانی وسپس حکومتی خودکانه وابسته ایجاد گردید. دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران بدانند، عدم برخورد قضایی شفاف با این شعبانهای متحجر انقلابی نما، زیانهای اجتناب ناپذیر ملی درپی خواهد داشت.بنابراین باید علاج واقعه کرد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر