نصیر بوشهر – مجید غاله – همگان خوشحال و شادمان بودند که فوتبال بوشهر در سطح کشور جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و با فوتبال ناب و جنوبی خود به قطب جدید وقدرتمندی مبدل گشته که عنقریب در کشور آقائی خود را به رخ دیگران بکشاند، بطوری که کمتر تیمی توان مقابله با آن […]

نصیر بوشهر – مجید غاله – همگان خوشحال و شادمان بودند که فوتبال بوشهر در سطح کشور جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و با فوتبال ناب و جنوبی خود به قطب جدید وقدرتمندی مبدل گشته که عنقریب در کشور آقائی خود را به رخ دیگران بکشاند، بطوری که کمتر تیمی توان مقابله با آن را داشته و قادر نباشند فوتبالش را به زانو در اورند.هر از گاهی از این کهن دیار ومهد فوتبال کشور ،باشگاه هائی در سطح اول فوتبال ویا لیگهای پائین تر قد علم می کنند ومدت کوتاهی ماندگار می شوند و سپس عطایش را به لقایش می بخشنده که نشانه های ضعف و کمبودهای فراوانی است که بارز ترین ، مهمترین و تاثیرگذارترین ان عدم ثَبات درونی در باشگاه ها هست، ،که البته این عدم ثَبات نه تنها در فوتبال ،بلکه در همه امور وارکان اجتماع چنانچه وجود داشته باشد، چه بصورت خاص وچه عام ، تار و پود موجود را به فناء خواهد کشاند و شاکله ان مجموعه را به ویرانه ای تبدیل خواهدکردبطوری که همه سرمایه های مادی ومعنوی ان را به چالش خواهد کشاند که دیگر از ترقی و پیشرفت واقعی وبنیادین و ماندگار اثری نخواهد بود ، فوتبال معیوب امروز استان ،دفن در بی ثَباتی است ، زیرا ثَبات ، پایداری، استقرار وبرجای ماندن است که متاسفانه هیچ کدام از این شاخصه ها و آیتمها درحال حاضر در فوتبال استان دیده نمی شود ، بایستی اذعان نمود این فوتبال از ثَبات به ثُبات رسیده که فوتبال ما را از حرکت واقعی منحرف و از مسیر ومجرای اصولی بازداشته و فوتبال استان را به عجز و درد و لابه کشانده است ،همانقدر که مسئولین باشگاهها درهمه رده های لیگ کشور، مقصر در ناکامیها و نشانه هائی از بی ثُباتی است ،(باشگاهها با دست خالی وبه تنهائی قادر به ادامه کار و پیشرفت نخواهند بود) اما همه مقصرین، اجماع در باشگاه ها نیستند ، زیرا متولیان فوتبال استان که نقش اساسی در حوزه مرکزی وستادی دارندو همچنین، مسئولین بلند پایه استان هم نقشی در ناکامیها وعقب گرد فوتبال ما دارند،چگونه می توان پذیرفت، نقش کمرنگ مسئولین ارشد استان در فوتبال که علاوه بر وظایف ذاتی خود درامور استان ،وظیفه پشتیبانی از حوزه فوتبال هم برعهده دارند ان هم نه در سطح استان و شهرها بلکه در وزارت ورزش ودولت ، تا الان هرچه بوده کوتاهی بوده ودرس نگرفتن از اتفاقات گذشته ،گرچه حمایت قطره چکانی مادی و معنوی چاره درد فوتبال مریض استان نیست که غده های سرطانی وجودش را در برگرفته و کافی نبوده و نیست مضاف بر این که بی عدالتی هم در این مسیر مزید بر علت بوده و در شیب تند سقوط فوتبال دخیل بوده است.
آقایان مشکلات عدیده ای در حوزه کاری خود دارید ، دغدغه ها بجاو قابل درک است ، فوتبال استان را هم یکی از این دغدغه های خود قرار دهید ، زیرا این نگرانی و دغدغه اهالی فوتبال و مردم نیز می باشد، هیچ اموری در حیطه اختیارات خود ،در صورت رفع و برطرف کردن مشکلات به اندازه فوتبال ، شور ونشاط و شادمانی در جامعه ایجاد نمی کند ،مضاف بر این که در این راستا در جلوگیری از بزه کاری هم بسیار موثر وحائز اهمیت خواهد بود، اقایان،راههای زیادی در حمایت از باشگاههای استان وجود دارد، اگر همتی عالی در میان باشد وفعل خواستن به درستی صرف شود قطعا وبدون شک جایگاه فوتبال استان بصورت بنیادین وزیر بنائی به جایگاه واقعی خود بر می گردد.
پیشینه فوتبال بوشهرو باشگاههای قدیمی ان همخوانی با وضعیت فعلی و موجود ندارد، جه کسانی باید تلاش کنند تا علاقمندان فوتبال و هواداران باشگاهها را راضی و خوشحال نمایند، سرخوردگی طرفداران فوتبال را تمام کنید.نیک می دانید که ثَبات باشگاهها موجب اقتدار و بالندگی استان ومسئولین ان خواهد شد که موجب تعامل بیشتر در سطح استان و شهر بوشهر خواهد شد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر