نصیربوشهر – مجید غاله: بوشهر به عنوان شهری بندری و کهن که در مسیر تردد کشتیها، لنجهای سفاری و صیادی واقع شده است در گذشته دارای فانوس دریائی در نقطه خاصی از این بندربوده که در شبها راهنمای شناوران داخلی و خارجی بوده ، آخرین فانوس دریائی در کنار ساحل در بوشهر روبروی باشگاه ایرانجوان […]

نصیربوشهر – مجید غاله:

بوشهر به عنوان شهری بندری و کهن که در مسیر تردد کشتیها، لنجهای سفاری و صیادی واقع شده است در گذشته دارای فانوس دریائی در نقطه خاصی از این بندربوده که در شبها راهنمای شناوران داخلی و خارجی بوده ، آخرین فانوس دریائی در کنار ساحل در بوشهر روبروی باشگاه ایرانجوان قرار داشته که در دهه هفتاد تخریب شد، و بوشهر بدون فانوس ثابت در کنار ساحل شد ، امادرکنار فانوس ثابتِ ساقط شده ،وجود فانوس های دریائی درون دریا است که درخور ورودی بندر بوشهر که به بویه های راهنما معروف هستند همچنان تعیین کننده تردد و ورود و خروج شناور های شهربندر بوشهر می باشند.
علی ایحال ، یکی از اقداماتی که حدود ۱۰ سال قبل مسئولین وقت برای جانمائی و راه اندازی آن تبلیغاتی به راه انداختند و به به و چه چه زدند که این پروژه را به عنوان نمادی برای بوشهر همانند برج میلادتهران و با امکانات و سودآوری گردشگری ، در نظر گرفته بودند فانوس دریائی بوشهر بود که جانمائی آن در جایگاه فانوس قدیمی قرار بر احداث ان داشتند که با اعتباری هنگفت درآن سالها کلنگ ان زده شد و شروع به ساخت فونداسیون آن نمودند وبعد از مدتی کوتاه قفل تعطیلی بر آن زده شد، حالا بماند که آیا جانمائی ان با کار کارشناسی بوده و یا بر اساس قانون پدافند غیر عامل شهرهای بندری صورت گرفته ویا خیر که قطعا مکان فعلی، مکانی مناسب و قابل توجیه نمی باشد و می شد از زمینهای خالی خیابان ساحلی و ساختمانهای موجود برای این کارارزشمند که نیاز بندر بوشهر می باشد استفاده کرد، واقعا باید شرمنده شد که این مکان رهاشده در مقابل دید همگان باشد اما برای آقایان اهمیتی نداشته باشد که حریم و فضای ساحل را اینگونه خراب کرده باشند.
در خاتمه : آیا این پروژه نیمه کاره که در حریم ۶۰متری دریا واقع گردیده ،دراینده تکمیل خواهد شد و یا در مکان مناسب دیگری احداث و سرمایه مردم و پول بیت المال نابود خواهد شد.
لازم است اداره کل اطلاعات و مدعی العموم محترم به پرونده این پروژه که سالها بر زمین مانده ورود کرده وبا شفاف سازی، مردم را در جریان پروسه آن قرار داده ودر صورت تخلف باخاطیان برخورد قانونی بعمل آورند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر