کمپین حمایت از فقراء کاری حسنه، نیکو و خداپسندانه است که توسط خیرین در جامعه و در سطح گسترده در کشور مشاهده می شود ،در واقع حرکتی بسیار ارزشمند که ریشه در اعتقادات و آموزه های دینی و ملی دارد که مسبوق به سابقه می باشد و در راستای فقر زدائی، کم کردن فاصله طبقاتی […]

کمپین حمایت از فقراء کاری حسنه، نیکو و خداپسندانه است که توسط خیرین در جامعه و در سطح گسترده در کشور مشاهده می شود ،در واقع حرکتی بسیار ارزشمند که ریشه در اعتقادات و آموزه های دینی و ملی دارد که مسبوق به سابقه می باشد و در راستای فقر زدائی، کم کردن فاصله طبقاتی وپر کردن شکاف موجود است.جامعه در زمانهای گذشته محرومان و مستضعفانی داشته که فی الحال با افزایش چشمگیری روبه رو شده که بسیار جای نگرانی و تامل دارد، حجم کمکها ،نشان دهنده تعداد نفرات زیاد نیازمندان است این افراد که حتی محتاج نان شب هم می باشند در انتظار کمکهای اساسی بیشتر دولت و مردم هستند، همچنین خانوارهای آسیب پذیر وتحت حمایت پوششهای دولتی ، مردم نهاد وخیرین که چشم انتظار بر آورده شدن نیازهای روزانه، درمان ، مسکن و…. هستند تا باری از دوششان بر داشته شود. در چند ماه اخیر که ویروس کرونا تار وپود جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده و نیازمندان بیشتری بوجود آورده نیاز به اقدامات انقلابی ودر خور شان آنان می باشد تا تحت پوشش وحمایت بیشتری قرار بگیرند،بقاء و دوام هر جامعه منوط به تقسیم عادلانه ثروت، تعادل در عرضه کالا و خدمات و جلوگیری از شکاف طبقاتی فاحش در جامعه است، وقتی عده ای قلیل نبض اقتصاد را به دست گرفته وانطور که می خواهند اوضاع آشفته بازار را تغیر می دهند که اکثریت را ، تحت متغیرهای خویش قرار بگیرد، این جامعه عدالت اقتصادی و رفاه نسبی برای حال و اینده ، به خود نخواهد دید.این که عده ای در جامعه بانی عمل خیر هستند بسیار ارزشمند و قابل ستایش است که هم به ثواب دنیا خواهند رسید و هم به پاداش اخرت، اما بسیار جای تاسف است، که چرا جامعه مدنی ما که خروجی آن انقلاب شکوهمند اسلامی است وقرار است ان شاءالله پرچم انقلاب مستضعفینش بدست مصلح بشر برسد وبه معنای واقعی کلمه پابرهنگان وفقراء حاکمان زمین گردند ، این همه فقر و فقیر چگونه در خود جای داده است.، باید پرسید علت وجود این خانواده ها میلیونی چیست؟
نقش حاکمیت در این ناهنجاری چیست؟ آیا متمولین، ثروتمندان، زراندوزان ،حق وحقوق فقراء را که خداوند تعریف و واجب کرده ، پرداخت کرده اند؟ یا اشکال در جای دیگریست؟
آیا به فرمایش مولی علی ع این کاخها باعث بوجود آمدن این کوخها شده است، اگر حق وحقوق الهی پرداخت شود آیا فقیر و مسکینی زاده خواهدشد؟آنچه که اظهر من الشمس است کوتاهی هر دو گروه هست و البته آنچه بیشتر نمودوظهور پیدا کرده ودر اذهان ماندگار خواهد بود، کوتاهی دولتمردان است که خانوار هائی با حداقل دریافتی که گره ای از گره های کور زندگی آنان را باز نمی کند، تحت پوشش قرار داده و این در حالیست که بازهم ردپای اصلی کمکهای مردمی و خیرین در این قسمت می توان مشاهده کرد، فقر عامل اصلی انحراف، بی دینی ، بزه کاری دشمنی و……است، بایستی طرحی نو در انداخت گرچه پیشتر، باید اقدامات عملی مضاعف وکاملتری صورت می گرفت، هماهنگی، همراهی و همفکری حوزه ستادی از ادارات متولی (موازی کاری ادارات و سازمانها یکی از علل عدم خدمات مطلوب به نیازمندان است) و نهادهای مردمی و خیرین می توانند خدمات قابل توجه و کافی به نیازمندان ارائه دهند، در خاتمه از مسئولین محترمی که دارای وظایف خاصی هستند ، تقاضا می گردد چهره شهر را با جمع آوری متکدیان حرفه ای وغیر حرفه ای اندکی تغییر دهید ،واقعا شهر بوشهر نیازمند دگرگونی وتجدید نظر در سیاستهای منفعلانه در این بخش می باشد، جمع آوری متکدیان نیازمند یا غیر نیازمند همراه با دختران خردسال بکار گرفته شده بسیار لازم وضروریست.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر