از اواخر سال نود و شش تاکنون بعلت کمبود تعداد پرواز ویا دلایل تعزیراتی دیگر، قیمت پروازهای بوشهر تهران یا بالعکس خیلی گران شده است. مسولان ذیربط نیز به نقدها و فریاد رسانه ها و فعالان توجهی نکرده اند! نمایندگان محترم سابق استان نیز بارها شعار پیگیری دادند، اما در عمل چیزی ندیدیم اکنون که […]

از اواخر سال نود و شش تاکنون بعلت کمبود تعداد پرواز ویا دلایل تعزیراتی دیگر، قیمت پروازهای بوشهر تهران یا بالعکس خیلی گران شده است. مسولان ذیربط نیز به نقدها و فریاد رسانه ها و فعالان توجهی نکرده اند! نمایندگان محترم سابق استان نیز بارها شعار پیگیری دادند، اما در عمل چیزی ندیدیم اکنون که کرسی نمایندگی را چهار نماینده محترم فعلی بعهده گرفتند، اکنون منتظریم ببینیم برای پیگیری و حل گرانی پروازهای بوشهر آیا بمانند سلَف خود شعار میدهند ویا عمل میکنند!
امیدواریم بجای رفتارهای نمایشی دوره ی گذشته مجدانه برای حل این مشکل مردم مظلوم استان بوشهر تلاش کنند.
امروز یکی از دوستان که برای کاری فوری باید به تهران می رفت، پرواز از بوشهر به تهران نتوانست خرید نماید(حتی با قیمت گران). اما تقریبا از ساعت دوازده ظهر که اقدام به خرید آنلاین پرواز از شیراز به تهران را نمود تا آخر وقت شب از شیراز، چندین پرواز برای تهران بود که بجز یک پرواز که بیش از چهارصدهزار تومان بود، تمامی پروازها سیصد و پنجاه هزار تومان تومان بودند. باید پرسید یک بام و دوهوا است یا دولت دوازدهم و مجلس یازدهم در بوشهر و فارس متفاوت هستند؟!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر