نصیربوشهرآنلاین – رضا سیاهوشی: به قول امروزی ها یهویی گروهی به نام « مجتمع تجاری خلیج فارس » تشکیل شد و چون ادمین محترم شماره من هم ذخیره داشتند با تعدادی دیگر به گروه وارد نمودند و خیلی هم محترمانه فرمودند: اگر اشخاصی خارج از اعضای مجتمع هستند، لطفا خارج شوند. به لحاظ اخلاقی و […]

نصیربوشهرآنلاین – رضا سیاهوشی:

به قول امروزی ها یهویی گروهی به نام « مجتمع تجاری خلیج فارس » تشکیل شد و چون ادمین محترم شماره من هم ذخیره داشتند با تعدادی دیگر به گروه وارد نمودند و خیلی هم محترمانه فرمودند: اگر اشخاصی خارج از اعضای مجتمع هستند، لطفا خارج شوند.

به لحاظ اخلاقی و عدم عضو در آن مجتمع ، میبایست خارج میشدم اما به خاطر این که اندک فعالیت رسانه ای داشتم ، سعی بر ماندن نمودم تا برای انعکاس مشکلات و گرفتاری ناخواسته ایی که دامنگیر این گروه شده و به امید اینکه فریادرسی برایشان پیدا شود ، مطلبی مختصر در این زمینه اطلاع رسانی کرده باشم.

از نوشته هایشان چنین برداشت نمودم که از شهرداری ، استانداری ، نمایندگان استان در مجلس ، دادگستری ، اداره کل اطلاعات و هر دستگاه اداری و امنیتی که بتواند کمک کند ، دست یاری دراز کرده تا شاید وضعیت سرمایه و بلاتکلیفی چندین ساله آنان را مشخص نماید.

از مقامات بلند پایه استان یا هر نهاد و دستگاهی مربوطه تقاضا و انتظار می رود که باتوجه به مشکلی که برای سازنده پیش آمده و‌ باعث توقف پروژه شده ، پیش قدم شوند و این معضل بزرگ که فکر ، ذهن ، کار و زندگی بسیاری را آشفته نموده ، حل و فصل نمایند.
یقین بدانید دعای خیری آنان بدرقه راه و زندگی شما خواهد شد و عاقبت خیری خوبی هم برای خود ذخیره می نمایند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین