نصیر بوشهر – مجید غاله – محدودیتها ی اعلام شده دو هفته ای طرح مقابله با ویروس کرونا ،که از بامداد روز شنبه به مرحله اجراء در آمد ،کاری بسیار پسندیده که البته با تاخیر و بصورت قانون درسطح کشور قدرت اجرائی به خود گرفته است .مطرح گردیده که برای تصویب نهائی این طرح، ساعتها […]

نصیر بوشهر – مجید غاله – محدودیتها ی اعلام شده دو هفته ای طرح مقابله با ویروس کرونا ،که از بامداد روز شنبه به مرحله اجراء در آمد ،کاری بسیار پسندیده که البته با تاخیر و بصورت قانون درسطح کشور قدرت اجرائی به خود گرفته است .مطرح گردیده که برای تصویب نهائی این طرح، ساعتها کار کار کارشناسی صورت گرفته و وقت مسئولین مربوطه و هیئت دولت را گرفته ،اما متاسفانه در زمان اجرای آن بویژه در شب ، ترددهای وسایل نقلیه شخصی درون شهری کماکان در خیابانها به وفور دیده می شود که متاسفانه هیج فرد ومرجع قانونی برای پیگیری طرح و مقابله با قانون شکنان مشاهده نمی شود، مغازه های غیر ضرور همچنان به کسب وکار خود مشغولند وبه ریش کاسبانی که باقانون همراه شده اند و به آنانی که برای نجات جان مردم کسب وکار خود را تعطیل کرده اند ،می خندند، بخشی از مشکل جامعه ما عدم پایبندی عده ای به قانون است، قانونی وضع شده با ابعاد گوناگون ومختلف ، اما برای اجرای مطلوب ان بایستی به موازاتش ابزارهای سخت گیرانه تری همچون ،نظارت دقیق بر پروتکل ها، حضور شبانه روزی مجریان قانون درخیابانها، جرائم و.. هم باید بکار گرفت . در حالی که هر روز نفرات زیادی از عزیزان مردم به در دل خاک خاک ارام می گیرند،جای درنگ ومسامحه و سهل انگاری نیست، با مماشات نمی توان این قانون را به اجراء در اورد،اگر این روند فعلی که در بو شهر حاکم است ، به همین شکل استمرار داشته باشد، قطعا در دوهفته پیش روی ،اتفاق خوشایندی برای شهر نخواهدافتاد، در نهایت تا مشارکت جدی وهمه جانبه مردم در رعایت قرنطینه ایحاد نگردد اقدامات دولت بی اثر خواهد بود. شایدممنوعیت ترد خودروها در جاده های بین شهری نمره قابل قبولی کسب کند اما ممنوعیت تردد ماشینهای درون شهری بوشهر برای شب اول نمره قبولی نخواهد گرفت.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر