بسمه تعالی جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. آنان که زمستان را از پشت پنجره دیده‌اند و گرسنگی راهم فقط در کتاب ها خوانده اند، نخواهند توانست که نمایندگانی شایسته برای دفاع ازحقوق مردم باشند. شهید بهشتی. چندسالی است فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی وجهش تولید، چراغ […]

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی.
آنان که زمستان را از پشت پنجره دیده‌اند و گرسنگی راهم فقط در کتاب ها خوانده اند، نخواهند توانست که نمایندگانی شایسته برای دفاع ازحقوق مردم باشند. شهید بهشتی.
چندسالی است فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی وجهش تولید، چراغ راهی برای مدیران ارشد کشور برای قطع وابستگی و استقلال کامل کشور شده است، رهبری با اهمیت نشان دادن موضوع و ایجاد حساسیت های لازم ،زمینه پیشرفت کشور را فراسوی دولتمردان قرار داده اند واین انتظار می رفت که ابتداء از خود دولت و بدنه آن شروع شود بعد به دیگر آحاد جامعه تسری پیدا کندوقتی دولت که صاحب منابع سرشار زمینی وزیر زمینی و مالک اموال کشور می باشد، از این فرمان در عمل تبعیت نمی کند و اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار خویش قرار نمی دهد از دیگران چه انتظاری می رود.
نظرات وطرحهائی می توان بکار گرفت که در صورت اجراء می توان هم به اقتصاد مقاومتی کمک کرد وهم به جهش تولید رسید، اسلام مخالفت شدید خود رابا افراط وتفریط در آیات و احادیث اعلام نموده است ،فی المثل حتی برای مصرف قطرات آب هم حساب و کتاب دارد، در مصرف مواد غذائی وانچه مورد بهره برداری بشر است هم برنامه دارد که مبادا اسراف صورت گیرد.
می توان حمایت اقتصاد مقاومتی را بدین طریق در جامعه نهادینه کرد که البته راههای متعددی وجود دارد که اهل فن می توانند با ارائه راهکارهائی دراین طرح به مدد نظام ودولت بیایند.
۱_کوچک کردن دولت که منجر می شود به بزرگ شدن حوزه های عمومی و بخش های صنعتی و خصوصی در کشور بعنوان یک استراتژیک مهم
۲) برای انتخاب رئیس جمهور که با کم ترین هزینه تبلیغاتی بایستی برگزیده شود،لازم است اعلام شود که عاشق خدمت بودن مهم است نه شیفته قدرت بودن، لذا حقوق رئیس جمهور ومزایا ی ان حتما بایدکمترین حقوق از کارمندان یا مساوی با کارمندان حوزه ریاست جمهوری باشد
۲) نفرات دیگر حوزه ریاست جمهوری ووزراء هم کمترین حقوق در وزارت خود خواهند گرفت تا مشخص شود چه تعداد ازاین افراد اهل خدمتند یا کاسبان جیب.
۳) روسای دو قوه مقننه و قضائیه هم کمترین حقوق یا مساوی با کارمندان خود دریافت نمایند.
۴)استانداران،مدیران کل ، نمایندگان شوراهای شهر هم می بایست کمترین دریافتی ومزایای فراوانی که دارند از دستگاه های خود داشته باشند ، یعنی خدمت بیشتر برخورداری کمتر .
۵،) در ارتباط با مطالب فوق بایستی عنوان کرد که کمترین دریافتی مسئولین علاوه بر آن که ،حجم سنگین بودجه به نفع بیت المال برمی گرداند وصرفه جوئی هنگفتی صورت خواهد گرفت و همچنین هدف اقتصاد مقاومتی رامحقق خواهد کرد ، لمس کردن سختی‌های مردم را هم درک خواهند کرد وهم این که مسئولین وخانواده انها نبایستی همیشه طلبکار بیت المال و مردم باشند؛ فرد گمنامی که وارد عرصه مدیریت کلان کشور شده بایستی بخشی از این شهرت ومعروف شدن راهم بپردازند پس با دریافت حداقل حقوق ومزایا ،بهای آن را خواهند پرداخت.
تبصره: درخصوص منتخبین شورای شهر، چنانچه منتخب کارمند دولت است در صورتی که خارج از ساعات اداری خود به فعالیتهای شورائی می پردازد، شهرداری موظف است اضافه کاری وی را بر اساس ساعت کاری کارمندان خود پرداخت نماید و چنانچه منتخب شورا کارمند نیست ودارای شغل آزاد می باشد شهرداری موظف است براساس ساعات کاری وی ،حقوق یا اضاف کاری را برا ساس جدول حقوقی کارمندان خود پرداخت نماید..

  • منبع خبر : نصیر بوشهر