نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – آذرماه بود که نماینده دشتستان در سخنانی پوپولیستی مانند رییس جمهور سابق که روزانه اظهار می داشت لیست مفسدین را در جیب خود دارد و هر روز بگم، بگم راه می انداخت، اما در انتها از معاون اول تا مسول دفتر ایشان غرق در فساد بودند اظهار داشتند: ((از […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – آذرماه بود که نماینده دشتستان در سخنانی پوپولیستی مانند رییس جمهور سابق که روزانه اظهار می داشت لیست مفسدین را در جیب خود دارد و هر روز بگم، بگم راه می انداخت، اما در انتها از معاون اول تا مسول دفتر ایشان غرق در فساد بودند اظهار داشتند:

((از فسادهای مختلف مدیران در مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه اطلاعات کافی وجود دارد و در این راستا جای مدیر فاسد در استان بوشهر نیست و با تمام ابزارهای قانونی و نظارتی با آنان برخورد می شود.
اگر حقوق نجومی برخی مدیران پتروشیمی‌ها در عسلویه اصلاح نشود آن ‌را منتشر و اطلاع‌رسانی می‌کنم.
قول می‌دهم از همه ابزارهای قانونی و نظارتی برای درست شدن فعالیت پتروشیمی‌ها و برخورد با مدیران متخلف، یاغی و قانون‌شکن استفاده می‌شود.))

آقای رضایی اگر شما مدراک و مستندات محکم و موثق درباره فساد مدیران پتروشیمی‌ها داشتید چرا به جای مصاحبه‌های پوپولیستی که منجر به ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه می‌شود چرا در طی این دو ماه با توجه به  مدارک و مستنداتان با متخلفان برخوردی نشده است؟ آیا مصاحبه و گفتگو با رسانه‌ها و انتشار پست در توئیتر به روش جدید برخورد با فساد تبدیل شده است؟
آقای رضایی، دوران انحراف افکار عمومی از عملکرد ضعیف خود با «بگم، بگم و می‌گویم و می‌گویم» خیلی وقت است به پایان رسیده است!

به تازگی نیز در توئیتر از همکارانتان در مجلس انقلابی انتقاد کرده اید که چرا به طرح شفافیت آرا در مجلس رای مثبت نداده اند!
امیدوارم عملکرد ایشان به قول دشتستانی ها (پُی گپ اَنّو گُلوپ پُی عمل حواو) نباشد و چنانچه شما به صورت واقعی خواهان شفافیت هستید بجای توئیت های بی خاصیت ابتدا از خودتان شروع کرده و عملکرد خود را در این زمینه شفاف مشخص کنید که با توجه به مدارک و مستنداتی که اعلام کردید در دست دارید چه اقدامی در این دو ماه انجام داده اید؟ چنانچه اقدامی انجام نداده اید و این تخلفات ادامه داشته است شما نیز به علت بی عملی خود در آن شریک هستید!

در پایان باز هم به شما توصیه میکنم اگر شما سندی دارید بسم الله، بدون فوت وقت با همکاری دستگاه‌های نظارتی متخلفان را شناسایی و به دستگاه قضا معرفی کنید!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر