نصیر بوشهر – مجید غاله – آزادی عمل نمایندگان مجلس، اختیارات،اظهار نظر ،تائید ویا رد لوایح ‌‌‌..مجموعاََ ،قانونی با ارزش و تاثیر گذار در پارلمان کشور است که موجب مباهات و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در تصمیم سازی های و تصمیم گیری های خود دارای استقلال بوده وبا آزادی کامل به راه […]

نصیر بوشهر – مجید غاله – آزادی عمل نمایندگان مجلس، اختیارات،اظهار نظر ،تائید ویا رد لوایح ‌‌‌..مجموعاََ ،قانونی با ارزش و تاثیر گذار در پارلمان کشور است که موجب مباهات و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در تصمیم سازی های و تصمیم گیری های خود دارای استقلال بوده وبا آزادی کامل به راه خود ادامه می دهند ، نمایندگان با سخنان و اراء مکتوب وغیر مکتوب خود در این راستا ، اثر گذاری وارجحیت قوه مقننه را در جامعه نمایان می کنند، که جای خوشحالی و شادمانی دارد. هر نماینده در صحن مجلس بعد از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان طرح ولایحه ، همراه با استدلال خود و بنا بر تشخیص و درایت و مصلحت موجود ،مجاز خواهد بودطبق قانون مجلس ، از سه گزینه مثبت، منفی وممتنع یکی را انتخاب و به صورت علنی یا غیر علنی اعلام نماید.
اما بعد : وقتی نماینده ای رای منفی یا ممتنعی برای لایحه ای ارائه میدهد حتما برای خود دلایلی دارد و قابلیت دفاع خواهد داشت که می توان مخاطب را قانع کرد و همچنین می توان این گونه نماینده را موردحمایت قرار داد، اما اراء منفی و ممتنع و صاحبان آن اراء ،همیشه مورد حمایت قرار نخواهند گرفت بویژه زمانی که پای فساد در میان باشد همان فساد خانمانسوزی که امان کشور
و مردم را گرفته و ملت رادر تنگناهای بیشمار اقتصادی قرار داده و خزانه را خالی کرده، آراء منفی وممتنع در مجلس ودرطرحها و لوایح اکثر اوقات هم جای خوشحالی ندارد،درست است که رای منفی وممتنع همانند رای مثبت دارای کارائی خود می باشد وخدشه ای به اصل قانون مجلس وارد نمی کند که این از اختیارات نمایندگان است که با صلاح ومصلحت کشورو موکلین خود نظر داده ، یکی از سه گزینه پیش رو را انتخاب کنند،و اما اصل مطلب : نماینده مردم باید با خودش صادق بوده و به خواسته موکلین توجه کرده و پیگیر مطالبات آنان باشد، مردم وقتی فردی را انتخاب می کنند سطح توقع و انتظارات خود را هم مطرح می نمایند ، پس نماینده بایستی به وظایف ذاتی خوددر قبال مردم، جامعه و کشور جامه عمل بپوشاند، در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که همراه با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس از افشاء کنندگان فساد بود، جای تعجب و گریستن دارد، با تشکر از ۱۷۹نماینده موافق که به وظیفه الهی خویش عمل کردند و گلایه و شکایت از ۲۵ نفر از نمایندگان مردم که رای منفی و۵ نفر هم رای ممتنع دادند وصف خود را از خیل مردم جدا کرده و روبروی مردم قرار گرفتند ، در این مصوبه بسیار مهم که چشم انداز روشنی برای آینده کشور خواهد داشت، لازم است مجلس محترم ، شفاف سازی بیشتری صورت داده ودر جهت تنویر افکار عمومی اقدام نماید .۱) مجموع این ۳۰ نفر نماینده مردمِ که مخالف معرفی مفسدین به جامعه بودند چه کسانی هستند، بهتر است خود آنان ابن قَدَر شهامت داشته باشند که از رای و نظرات خویش دفاع کرده و نام خود را به مردم اعلام نمایند ۲)هدف از حمایت این نمایندگان از افراد مفسد موجود در جامعه که دستشان آلوده به بیت المال و جیب مردم است چیست؟ ۳)وقتی این نمایندگان این گونه مخفیانه از فساد اقتصادی مفسدین حمایت می کنند در واقع به نوعی خود را هم درمظّن اتهام قرار می دهند که بایستی مورد مراقبت بیشتر وجدی قرار بگیرند.
۴) این لکه ننگی بر دامان این ۳۰ نفر خواهد بود که بایستی در اظهار نظر آتی اینان در تصمیم گیری های مجلس و ارائه نظراتشان ،دقت و مراقبت بیشتری بعمل اید ونمره منفی در کارنامه آنان قید گردد تا شاید در آینده ماهیت وجودیشان بیشتر روشن گردد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر