فرانسه کشوری به اصطلاح با تمدن وصاحب انقلاب کبیر با دارا بودن الگوی انقلابهای فاقدماهیت دینی و الگوی آزادی، بویژه آزادی قلم برای دیگر کشورها که فی الواقع در این راستا، تصنعی و دروغین حرکت کرده ومی کند، گفته می شود فرانسه نماد اروپای متمدن است و در عین حال فاقد ارزشهای انسانی واصول بشری […]

فرانسه کشوری به اصطلاح با تمدن وصاحب انقلاب کبیر با دارا بودن الگوی انقلابهای فاقدماهیت دینی و الگوی آزادی، بویژه آزادی قلم برای دیگر کشورها که فی الواقع در این راستا، تصنعی و دروغین حرکت کرده ومی کند، گفته می شود فرانسه نماد اروپای متمدن است و در عین حال فاقد ارزشهای انسانی واصول بشری ،که شاخصه های ان عدم احترام به حقوق بشر بوده است، اروپائی که فرانسه مشعلدار تمدن و دمکراسی ان است با ظاهری فریبنده وبزک کرده ،چنان دلرباست که خارج از فرانسه ،مردم را اغفال وفریب می دهد.
هتک حرمت پیامبر رحمت در فرانسه سالهاست با انواع و اقسام شیوه ها ادامه داشته و دارد و این در حالیست که رئیس جمهور فاسد ان به نمایندگی از اروپا و امریکا که وی را جلو دار و پیش قدم این حرکت زشت کرده اندبا تمام عِده وعُده وبا حمایت همه جانبه به میدان امده وهل مبارز طلبیده و شاید قصدشان ازمونی برای مسلمانان بوده باشد که توان و قدرت انان را سنجیده تا برای توطئه های بعدی فعالیت ، سازماندهی وبهتر عمل نمایند، وقتی دشمنان قسم خورده اسلام مرتکب بی حرمتی به ساحت مقدس نبوی شوند ودر عین حال، بالاترین مقام کشور به حمایت از آنها بر خیزد وظیفه وتکلیفی سنگین و مضاعف بر دوش تک تک مسلمانان قرار داده می شود، تکلیفی که برذمه مسلمانان قرار هست بایستی با تصمیماتی به موقع وبه جا به حمایت از پیامبر خود برخیزند، تصمیماتی حیاتی که کمر دشمن را می شکند، ظرفیت‌های مسلمانان در سراسر جهان ظرفیتهای بالقوه ای است که چنانچه به فعلیت برسد تمام دنیای معاند در برابرعظمت ان به فناء خواهند رفت ، دنیای اسلام امروز در برابر هتاکیهای دشمنان اسلام ایستاده است، مسلمانان توهین به پیامبر مهربانیها،محمد ص توهین و اهانت به همه پیامبران الهی می دانند، امروز جهان اسلام علاوه بر این که به صحنه آمده اند ودر محکومیت ان در خیابانها درخط مقدم دفاع از رسالت محمدی ص قرار گرفته اند، اما مسلمانان بیش از این حضور در صحنه ، محتاج همدلی، اتحاد و همبستگی هستتد که بایستی به صورت عملی و با تحریم کالاهای فرانسوی، اخراج سفرای این کشور از کشورهای اسلامی، فراخوان سفرای کشورهای اسلامی از فرانسه و قطع رابطه دیپلماتیک وهمه جانبه ، فرانسه را چنان در تحریم و فشار قرار دهند که دیگر شهامت این اهانتها را نداشته باشد و همچنین رئیس جمهور نادان فرانسه که خود را در مقابل جهان اسلام قرار داده متوجه بزرگی و عظمت جهان اسلام شود که برای همیشه از اسلام هراسی، توهین و اهانت به مقدسات اسلامی دست بر داشته و دیگر جرات نکند دست به چنین اقداماتی بزند، همچنین دیگر کشور ها هم از ترس واکنش مسلمانان این گونه اقدامات سخیف و تفرقه انگیز را مرتکب نشوند.
صد حیف از جهان اسلام که دشمنان قسم خورده خود را نمی شناسد وبا تفرقه و چند دستگی زندگی می کنند تا دشمنان اسلام از این خلاء ایجاد شده به استثمار و چپاول ثروت کشورشان بپردازند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر