اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان بوشهر بعد ازگذشت حدود یکماه از جابجائی سوال برانگیز مدیرکل غیربومی پس از ۸ سال حضور نه چندان موثر در استان بوشهر، هنوز بدون مدیر اداره می شود .با رفتن حمیدرضا پناه به خراسان رضوی، این اداره کل با وجودمطرح شدن نام های زیادی از درون و برون مجموعه […]

اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان بوشهر بعد ازگذشت حدود یکماه از جابجائی سوال برانگیز مدیرکل غیربومی پس از ۸ سال حضور نه چندان موثر در استان بوشهر، هنوز بدون مدیر اداره می شود .با رفتن حمیدرضا پناه به خراسان رضوی، این اداره کل با وجودمطرح شدن نام های زیادی از درون و برون مجموعه همچنان فاقد مدیر است و گروههای مختلفی برای دستیابی به کرسی مدیریت این دستگاه اجرایی بسیار مهم به جدیت در حال تلاش و رایزنی هستند.معرفی چهره های سیاسی جهت تصدی پست مدیریت اداره کار که توسط گروه های سیاسی انجام گرفته است مورد قبول مسئولین وزارت کار نیست و از طرفی تاکید وزارتخانه براستفاده از نیروی درون سازمانی که غیر بومی است نیز مورد تایید و قبول مجموعه مدیریتی استان و مجمع نمایندگان استان قرار نگرفته است.در این بین گروههای دارای قدرت در این اداره کل نیز با تکیه بر ارتباطاتی که طی چند سال اخیر بدست آورده اند که البته هیچگاه در جهت نیازهای کارگران استان مورد استفاده قرار نگرفت نیز بسختی پیگیر انتصاب افراد عضو تیم مدیریتی قبلی و نزدیک به مدیر کل سابق هستند.افرادی که علی الرغم جنگ زرگری که راه انداخته اند اما همه در قالب یک تیم هستند و فقط نام های آنان متفاوت است و اندیشه های مدیریتی آنان تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و در حقیقت راهرو راه مدیریت سابق هستند.اما آنچه در این میان موجب تامل و حتی تعجب است این است که مدیریت استانداری و مجمع نمایندگان استان بوشهر در خصوص این دستگاه اجرایی بسیار مهم که قشر عظیمی از جامعه را پوشش می دهد هیچگونه اظهار نظری نمی کنند و در ارائه گزارشات خود به مردم حتی با تاکیداتی که گاهاً بر موضوع اشتغال دارند اما به سرنوشت اصلی ترین رکن مربوط و متولی این موضوع یعنی اداره کل کار استان، کوچکترین اشاره ای هم نمی کنند !جنابان حضرات نماینده و جناب استاندار مستحضر باشند که آقایان مسئول ؛ اداره کل کار استان بوشهر یک بخشداری نیست که فقط یک بخش از جمعیت یک شهرستان را مدیریت کند و ماه ها وسالها بدون متولی باشد بلکه از شمال تا جنوب این استان، تاسیساتی از وزارت نفت و نیرو و بخش های خصوصی است که جامعه عظیم کارگری در آنهامشغول خدمت هستند وحتی موضوع کشوری و در حد سوال یااستیضاح وزیر و وکیل هم نیست که بدون توجه از کنار آن گذشت پس لازم است اهمیت شرایط را درک کرد و انتخابی عاقلانه داشت.

البته بد نیست که *مدیریت محترم استانداری و نمایندگان محترم این را هم بدانند که* جامعه کارگران و کارفرماها مطلع هستند از اینکه سال های مدیریتی سابق ، این اداره مهم توسط مدیریت سابق ومجموعه ایشان به چه سبک و سیاق مدیریت شده که حتی کمترین دستاوردی برای جامعه عظیم به هدف خود نداشته است که شرایط دردآور امروز را دستاورد انتخاب نمایندگان سابق و مجموعه مدیریت سیاسی استان می‌دانند و انگشت توقع و اشاره آن‌ها متوجه این مسئولان خواهد بود.پس شایسته تر آنست که تیم مدیریتی سابق را از صفحه ذهنی خود پاک کرده و بدنبال اندیشه جدیدی برای این ماههای پایانی دولت در این حوزه باشید و تیم قدرت که ۸ سال بر این اداره کل حکومت کردند و حتی هنوز نیز چشم طمع بر این منصب و مدیریت دارند و برای ادامه حکمرانی شان بر جامعه عظیم و محترم کارگری و کارفرمائی استان تلاش می کنند در حالی که چیز جدیدی برای اضافه کردن به داشته های این اداره نداشته و ندارند.بیائید در این تصمیم مصالح و منافع عموم را مبنای تصمیم گیری قرار دهیم.!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر