از نخبگان فیزیک ،اتم و از بزرگان علم و ادب ، مدیر و طراح ماهواره فضایی ایران ، دکترای تخصصی تکنولوژی فضایی دانشگاه روسیه، دکترای مهندسی مکانیک روسیه، فوق لیسانس فیزیک اتمی دانشگاه تهران و فوق لیسانس رشته فیزیک جامد از دانشگاه ملی . جای بسی خوشحالی است که فرزندی پاک ، شایسته ، نخبه […]

از نخبگان فیزیک ،اتم و از بزرگان علم و ادب ، مدیر و طراح ماهواره فضایی ایران ،
دکترای تخصصی تکنولوژی فضایی دانشگاه روسیه، دکترای مهندسی مکانیک روسیه،
فوق لیسانس فیزیک اتمی دانشگاه تهران و فوق لیسانس رشته فیزیک جامد از دانشگاه ملی .

جای بسی خوشحالی است که فرزندی پاک ، شایسته ، نخبه و دانشمند که دارای اخلاق ، مرام و صفت بالا و والای انسانیت می باشد و از دیار گرما و شرجی با آن زجرهای خاص خودش کمر همت بسته تا به کشور و ملت خود صادقانه و خالصانه خدمت نماید به این مدارج ترقی رسیده است.

دانشمندی که علیرغم اینکه تمام دنیا و بخصوص کشورهای صاحب علم و پیشرفته خواهان به خدمت گیری این پروفسور بوده اما ماندن در ایران را به همه جا ترجیح داده تا بتواند تاثیرگذاری خود را در رشته و علم فیزیک اتمی و تکنولوژی فضایی نشان دهد .

دکتر ابراهیمی شایسته تعریف و تمجیدهای بسیار بوده و مرد اثبات شده علم ، ادب ، معرفت و عاشق وطن می باشد زیرا از خانواده ای برخاسته که در حین ساده زیستی و عدم تجملات هیچ و پوچ به صداقت ، شرافت و انسانیت ارزش قائل بوده و اینها را درس و سرلوحه همه امور فرزندان خود قرار داده است.

پدر ایشان ( عامو حیدر ) بسیار شریف ، زحمت کش بود و کسب رزق و روزی حلال و اندک او را قانع میکرد تا سفره نشین های خانه اش را به پاکی و نیک رفتاری تربیت نماید به و جامعه معرفی کند.
و آفرین به فرزندان شایسته و قدرشناسی که قدر تلاش ، ایستادگی و زحمات آن پدر و محبت های وافر مادر مهربان و عزیز خود دانسته تا واژه قدرشناسی را به درستی و زیبایی به جا آورند .

بله ، اصغر خان قصه واقعی ما از محله ظلم آباد ( صلح آباد ) به ایران و دنیا معرفی گردید تا قابلیت ها و ارزش های علمی و انسانی خود را به زیبایی ؛ ماشوها ( قایق های کوچک صیادی) ، لنج ها ، اسکله ، دریا ، محله صلح آباد ، جنوب ، بوشهر و ایران عزیز و بزرگ نشان دهد.

آرزوی سلامتی و بهترین ها برای تمام مردمان و بخصوص اساتید ، نخبه ها ، دانشمندان ، پروفسورها و بزرگان علم ، ادب ، دانش ، ورزش ، سیاست و … ایران زمینی داریم که به دور از هر تنش ، جناح ، حزب ، گروه ، و … عاشقانه ، دلسوزانه و مشتاقانه به فکر خدمت به میهن عزیز خود بوده و در آموزش و انتقال تجارب گرانبها و ارزشمند خود دریغ نمی ورزند تا ایران و ایرانی را سربلند و سرافراز نمایند.
چو ایران نباشد تن من مباد .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر