نصیربوشهر – مجید غاله:   فوتبال بوشهر درعین شادابی و ظهور و بُروز استعدادهای ناب جنوبی وبوشهری ، دچار روزمرگی و باری به هرجهت وخمودگی شده است ؛ گذر عمر فوتبال استان به هر طریق و بدون چشم انداز روشن تهدیدی بالقوه برای آینده فوتبال این دیار زرخیز می باشد،پشتوانه فوتبال ۱۲۰ ساله بوشهر بعنوان […]

نصیربوشهر – مجید غاله:

 

فوتبال بوشهر درعین شادابی و ظهور و بُروز استعدادهای ناب جنوبی وبوشهری ، دچار روزمرگی و باری به هرجهت وخمودگی شده است ؛ گذر عمر فوتبال استان به هر طریق و بدون چشم انداز روشن تهدیدی بالقوه برای آینده فوتبال این دیار زرخیز می باشد،پشتوانه فوتبال ۱۲۰ ساله بوشهر بعنوان یک حقیقت واقعی غیر کتمان

دارای پشتوانه مردمی است که اگر این چنین نبود اثری از فوتبال بوشهِرِ بدون امکانات لازم هم نبود، علاقمندان و طرفداران واقعی فوتبال وتیفوسیهای بعضی تیمها، سبب گشته که نفس های آخر فوتبال

هم، باهمه مشقات قطع نگردد،امروز درسطح استان ودر همه رده ها ودر چهار سطح فوتبال کشور شاهد حضور و فعالیت تیمهائی هستیم که بعضی از آنها صورت خود را با سیلی سرخ نموده اند و این درحالی است که در استان شاهد عدم برنامه ریزی کوتاه مدت وبلند مدت هستیم،حرکت فوتبال این استان بدون چشم انداز روشن ،بدون برنامه مدون تاثیر گذار و بروز، به حرکت لاک پشتی خود ادامه می دهد که باید اذعان داشت این لاک پشت کی به ساحل نجات خواهد رسید یا اصلا نخواهد رسید.

موارد دیگری هم که در فوتبال مایه نگرانی همگان شده غیر از عدم برنامه های جامع ،عدم حمایت همه جانبه مادی و معنوی مسئولین بصورت عام،اختلافات ریشه ای و قدیمی است که همانند دمل چرکین سر باز کرده وعنقریب است که عفونتهای آن تارو پود فوتبال و باشگاهها را در بر گیرد ،اختلافات در سطح استان همانند مرکز استان باعث شده که جهش فوتبال از این استان گرفته شود.

حال و هوای ابری پارس جنوبی جم همراه با تغییرات مکرر مدیریتی و عدم ثبات در شاکله ان ،نشاط و شادابی را، ازاین تیم گرفته که اگر برای رفع معضلات ان همین امروز اقدام نگردد فردا جزء افسوس وگزیدن انگشت ندامت خود وهدر رفت چند ده میلیارد تومان و ازبین رفتن نشاط مردمان جنوب استان واستا نهای همجوار دیگر چیزی بر جای نخواهد گذاشت .

از مرکز استان و شهر بوشهر هم باید نوشت،اختلافات ریشه ای و قدیمی میان دو باشگاه شهر مان وایضاََ هواداران ان دو، موجب گردیده که ازاین اختلافات ریشه دار سوء استفاده گردد ، در فوتبال یک شهر اگر اختلافات ریشه ای نباشد و افرادی به ان دامن نزنند و اتحاد و یکپارچگی حاکم باشد ،تبعیض هم نمی تواند بُروز و ظهوری داشته باشد، آن وقت مسئولین شهری هم نمی توانند ازیک تیم خاص حمایت و نسبت به تیم دیگر بی مهری نشان دهند ،و صد البته اختلافات مسئولین دو باشگاه هم مزید علت شده که این نامهربانی ها به سمت ایرانجوان با آن همه قدمت، بیشتر سوق داده شود.

مورد دیگری که به فوتبال ما از همین اختلافات، ضربه زده و ضربه پذیر کرده دلالان موجود هستند که نهایت استفاده را برده اند در واقع ظهور اختلافات و مشکلات فعلی نان و آبی برای آنان فراهم کرده است،همانهایی که هم از باشگاه می خورند وهم از بازیکن، بازیکن های بنجلی که دراین سالها آویزان فوتبال بوشهر بوده اند و همگان هم می دانند اما برای رفع این مشکل ریشه دار کاری انجام نمی دهند و نسخه ای شفاء بخش برای بهبود ان ارائه نمی دهند ،خدا می داند این ننگ فوتبال بوشهر تا کی و کجا باید تداوم داشته باشد.

در پایان از همه مسئولین گرامی، مدیر عاملان باشگاهها و جامعه ورزش می خواهم تجربه سالهای مدید بوشهر که فاقد ثبات و همگرائی بوده که اختلافات ریشه ای امان از فوتبال این شهر گرفته ،با رویکردی جدید تغییر داده وهمصدا و هماهنگ و دلسوزانه برای فوتبال این شهر گام بر داشته و افقی روشن از این همه استعداد ناب را برای علاقمندان فوتبال رقم بزنند،همچنین تماشاگران با قرار گرفتن کنار یکدیگر و خود داری از بکار بردن الفاظ ناشایسته نسبت به یکدیگر ،دست دوستی و اتحاد داده و بدانند با گسترش اختلافات، در دام بدخواهان افتاده و همانند گذشته پیشرفتی واقعی را نخواهند دید؛ درواقع افول فوتبال بوشهر نیز شاهد خواهند بود.

حالا خود دانید،رمز پیروزی و موفقیت با اتحاد ،همبستگی و یکدستی حاصل خواهد شد ولا غیر.

مجیدغاله بهمن ۹۸

  • منبع خبر : نصیر بوشهر