نصیربوشهر – مجید غاله – خیلی کوچک بودم دست در دست پرمهر پدرایرانجوانی ام از محله بهبهانی به سمت استادیوم پیر شهرم جهت دیدن مسابقه های ایرانجوان با رقبایش ان هم در زمین خاکی وارد استادیوم می شدم، ازآن مسابقه ها خیلی خاطره ندارم امامیدانم این تیم محبوب طرفداران بسیار زیادی داشت و بیشتر سکوهای […]

نصیربوشهر – مجید غاله – خیلی کوچک بودم دست در دست پرمهر پدرایرانجوانی ام از محله بهبهانی به سمت استادیوم پیر شهرم جهت دیدن مسابقه های ایرانجوان با رقبایش ان هم در زمین خاکی وارد استادیوم می شدم، ازآن مسابقه ها خیلی خاطره ندارم امامیدانم این تیم محبوب طرفداران بسیار زیادی داشت و بیشتر سکوهای را در اختیار خودش بود علاقه مندان این باشگاه از چهارمحل قدیمی شهر،جبری وصلح آباد و سنگی و محلات دیگر بوشهر تشکیل داده بودند، این هواداران همیشگی که مشوقهای اصلی این باشگاه بودند، ایستاده ۹۰ دقیقه با تشویقهای خود سکوها را به لرزه در می اوردند به طوری که نام پرآوازه ایرانجوان ، لرزه را برتن تیمهای بوشهری وغیره بوشهری می انداخت،قدیمی ترین باشگاه ایرانی که هویت و شناسنامه مامردم بوشهر هست،باموفقیتش خوشحال می شدیم وباباختش گریان وغمگین، برایش همه هورا می کشیدیم،بابازیکنان بزرگ و تکنیکی اش در اوج خوشحالی بودیم،همگان شیفته بلوغ تکنیکی آنان در مستطیل خاکی و بعدها مستطیل سبز می شدند، بازیکنان ارزشمندی که هرکدام پروین وقلیچ خانی، بهزادی،
حجازی و… زمانه خویش بودند، هرکدام از بازیکنان باشگاه ، پیشنهادهائی ازتیمهای دیگر استانها و تهران داشتند اما بخاطر عِرق و علاقه و تعصب وصف ناشدنی به این باشگاه در بوشهر ماندند و فوتبال خودرا به اتمام رساندند.
واما بعد.
حال و روز ناخوش این روزهای این باشگاه۷۵ ساله همه هواداران راسردرگم و نگران کرده است. تماشاگران نمی دانند سرانجام این باشگاه، به کجا کشیده خواهد شد،آیا ازاین دوران سخت و نفس گیر سربلند بیرون خواهد آمد یا همچنان سیرنزولی خود راطی خواهد نمود، هوادارانی که تنها دلخوشی خود را این باشگاه می دانند که خواب و خوراک از آنها سلب شده است ، وقتی خاطرات اقتدار باشگاهِ نه چندان دور خود را مرور می کنیم که بااستقلال و پرسپولیس و تیمهای متمول کشوری در میدان مسابقه چکار می کرد وچگونه تیمها با اضطراب ،با آن روبرو می شدند ، لقب دژ تسخیر ناپذیر استادیوم شهید بهشتی بوشهر را با نام ایرانجوان ، برای همه تداعی می گردد ان وقت است که بیشتر ناراحت وسرخورده می شویم ، همه می دانیم که کج سلیقگی ها و نامهربانی ها ودهن کجی ها بااین سند افتخار بوشهر چه کار کرده است ،عدم حمایت مسئولین شهری و استانی ازاین باشگاه و عدم استفاده از سرمایه گذار خصوصی مناسب ،تاکنون عقب گرد باشگاه را به دنبال داشته است. همه می دانند که ازمسئولین ومتولیان ورزش استان برای ایرانجوان آبی گرم نخواهد شد وامیدی هم به حمایت آنان نیست ، مسئولین فعلی باشگاه با علم واطلاع ازاین موضوع که مورد حمایت قرار نخواهند گرفت ومسبوق به سابقه هم بوده است ، باشگاه را تحویل گرفتند لذا بایستی خودشان طرحی نو دراندازند وبا اتخاذ برنامه های مدون وکارساز، تیم فوتبال باشگاه را احیاء نموده ونگرانیهای هواداران مضطرب رامرتفع نمایند.
واما سخنی با متولیان ورزش گرچه آزموده راآزمودن خطاست وامیدی به شماها نیست اما لازم است یک طرفه حرکت نکرده و حمایتها را به سمت این باشگاه هم سوق داده شود، چنانچه سرمایه و ثروت شهر عمومی است و متعلق به همه مردم بوشهر ،پس بایستی ین باشگاه هم سهمی داشته باشد دِین این هواداران را اداء نمائید و این باشگاه را با عِده وعُده یاری نموده و نسبت به این باشگاه بی تفاوت نباشید.
دست مریزد .
مجیدغاله هوادار باشگاه فرهنگی و ورزشی ایرانجوان بوشهر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر