نصیر بوشهر – مجید غاله – من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم کارگران شهرداری به جای قرار داد مستقیم با شهرداریها و استخدام در این دستگاه پر درامد، می بایست با پیمانکاران و شرکتهای خدماتی آزاد،قرار داد ببندند که خود به خود معضلی بزرگ و دارای اشکالات عدیده ای برای کارگران وخانواده های […]

نصیر بوشهر – مجید غاله – من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم

کارگران شهرداری به جای قرار داد مستقیم با شهرداریها و استخدام در این دستگاه پر درامد، می بایست با پیمانکاران و شرکتهای خدماتی آزاد،قرار داد ببندند که خود به خود معضلی بزرگ و دارای اشکالات عدیده ای برای کارگران وخانواده های انان است ،در همین راستا پیمانکاران وشرکتهای تامین نیروی انسانی ومتولی کارگران شهرداری ، کمترین هزینه تولیدو سرمایه اولیه و ابزار آلات وهزینه مواد اولیه را صرف می کنند اما در عین حال نقش پررنگی در گردش مالی شهرداری ها دارند تا جائی که بانفوذ سیاسی زیاد خود ،در تعیین شهردارها هم نقش کلیدی داشته و باقدرت هرچه تمام تر عمل می کنند، فی الواقع این چالش بزرگ برون سپاری در شهرداریها ، دارای مشکلات متعددی است که برابر است با سکوت کارگران زحمت کش از ترس اخراج و جلوگیری از اعتراض آنان از شرایط نامطلوب کار وحقوق خود است ، این کارگران عزیز از نظر حقوقی ومعیشتی از ضعیف ترین اقشار جامعه ما می باشند اما در عین حال بزرگوارترین و موثرترین افراد جامعه در پیشگیری و سلامت و بهداشت جامعه هستند ،صدای مظلومیت این عزیزان که شنیده می شود قطعا یاداور هیبت وهیمنه ظالمینی است که با خون کارگران فربه شده واز دسترنج آنان ارتزاق می کنند ،وقتی افرادی ماهها با زحمت و تلاش طاقت فرسا، بستری آرام برای جامعه خود ایجاد می کنند و فی الواقع با تلاش و کوشش شبانه روزی خود است که سلامتی واسایش افراد جامعه را تامین می کند، حقشان این گونه نیست که با برخودهای چند گانه مواجه شوند، آنان از قِبَل سلامتی واسایش جامعه ،جان خویش را به خطر انداخته تا با دریافت حقوقی حداقلی شرمنده خانواده خود نگردند، پدر خانواده که کارگر شهرداری است، چه پسماند، چه فضای سبز برای سلامتی مردم تلاش کرده که منِ شهروند در سلامت زندگی کنم ، قشر زحمت کشی که بایستی در برابرش تعظیم وکرنش نمود،آنان درحال حاضر ایام خوبی ندارند و در شرایط مطلوب زندگی هم به سر نمی برند وفاقد پشتیبان هستند، چطور می توان پذیرفت که این گونه مورد بی مهری قرار گرفته ومی گیرند، چرا این عزیزان بزرگوار به موقع حقوق حداقلی خود را دریافت نمی کنند ، چرا چند ماه باید بگذرد ان هم با اعتراض حقوق خود را دریافت نمایند؟ بازتاب اجحاف در حق اینان در جامعه خوشایند نیست و دید منفی نسبت به مسئولین مربوطه برجای گذاشته است ، متاسفانه اشکال اساسی که برای نیروهای خدماتی در بدترین حالت متصور است این است که نیروهای خدماتی شهرداری مستقیم در اختیار مدیریت شهرداری نیستند ، این چه ادله ای است که شرکتی باید متولی کارگران باشد و بصورت مستقیم در اختیار شهرداری نبوده وبا واسطه ای دیگر انجام وظیفه نمایند، در این پروسه ناهمگون هزینه هائی اضافی هم از جیب شهرداری خارج می گردد وبه جیب شرکت خدماتی می رود،شهردار محترم بوشهر اگر بتواند در دوران مدیریت خویش ، کارگران را از دستان شرکت متولی فعلی خارج کرده و تحت پوشش مستقیم حوزه خود قرار دهد کاری کارستان انجام داده است، آیا این روند اشتباه به معنای کوچک سازی دستگاههای دولتی بوده است ، یعنی فی الحال،حوزه شهرداری به مجموعه ای کوچکتر تبدیل شده و از نظر مالی وصرفه جوئی، به نفع شهرداری شده است ، تجدید نظر در این مورد ضرورتی انکار ناپذیر است که بایستی در خدمت بیشتر رفاه کارگران شهرداری باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر