نصیربوشهر – ناخداجواد غلام نژادجبری:   قدیم رسم در خانواده های اهل دریا بود که ۱۳ بدر را روی دریا یا  جزیره می رفتند که یکی از جزیره ها (علفدون یا تل ژاپنی) بود که از صبح تا جلویی که هوا تاریک بشود می رفتند در جزیره و بعد با قایق دور می خوردند و […]

نصیربوشهر – ناخداجواد غلام نژادجبری:

 

قدیم رسم در خانواده های اهل دریا بود که ۱۳ بدر را روی دریا یا  جزیره می رفتند که یکی از جزیره ها (علفدون یا تل ژاپنی) بود که از صبح تا جلویی که هوا تاریک بشود می رفتند در جزیره و بعد با قایق دور می خوردند و اینگونه ۱۳ را بدر می کردند.ولی الان چند سال است که جزیره صنعتی شده و اسم آن به جزیره نگین تغییر کرده است و به غیراز اینکه دیگر خانواده های اهل دریا نمی توانند بروند آنجا خیلی از (زیستگاه ها  و چراگاه ها)که به اسم خور هستند را با شل پر کردند و بسته شد این باعث شد که چندین زیستگاه خوب که همیشه ماهی خوبی برای صیادان داشت را از بین ببرند.بازهم دریا و ماهیان و صیادان قربانی بعضی از کارهایی که تجربه نیست شدند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر