صورت مالی سالانه پتروشیمی پردیس منتشر شد و پیش‌بینی ها از وضعیت سودآوری سال مالی ۱۴۰۲ شرکت درست از آب درآمد. کاهش درآمد و سودسازی پردیس حالا اما انتشار صورت مالی سالانه پردیس مشخص کرده است که ارقام نزولی سودآوری شپدیس حتی فراتر از پیش‌بینی ها بوده است! چرا که بهای تمام‌شده پردیس در این […]

صورت مالی سالانه پتروشیمی پردیس منتشر شد و پیش‌بینی ها از وضعیت سودآوری سال مالی ۱۴۰۲ شرکت درست از آب درآمد.

کاهش درآمد و سودسازی پردیس

حالا اما انتشار صورت مالی سالانه پردیس مشخص کرده است که ارقام نزولی سودآوری شپدیس حتی فراتر از پیش‌بینی ها بوده است! چرا که بهای تمام‌شده پردیس در این سال به‌واسطه کاهش پنج درصدی مقدار فروش نه‌تنها پایین نیامد بلکه با افزایش پنج درصدی روبه‌رو شد.

از طرفی درآمد حاصل از فروش شرکت، همان‌طور که گزارش‌های ماهانه خبر می‌داد با کاهش حدود ۲۰ درصدی روبه‌رو شد و از ۴۳ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان در سال مالی گذشته به ۳۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان رسید. با این حساب با کاهش درآمد عملیاتی و افزایش بهای تمام‌شده، سقوط سود ناخالص اجتناب ناپذیر است.

 

ارقام نزولی سودآوری پردیس

 به این ترتیب، سود ناخالص پتروشیمی پردیس از ۲۷ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان در سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۱ با کاهش بیش از ۳۳ درصدی به ۱۸ هزار و هشت میلیارد تومان در پایان سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ رسید.

اما هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی پردیس در سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۳۲ درصد کاهش داشت و به دو هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان رسید. همچنین سایر درآمدهای عملیاتی شپدیس در این دوره با جهش بیش از ۱۹۰ درصدی همراه شد و رقم سه هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان را ثبت کرد تا اندکی از شدت نزول سود عملیاتی پردیس کاسته شود.

به این صورت کاهش سود عملیاتی در سال مالی ۱۴۰۲ به اندازه سود ناخالص نبود و از ۲۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۱ با کاهش ۲۳ درصدی به ۱۸ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۲ رسید.

در ادامه نیز باید گفت که با وجود افزایش بیش از ۵۱ درصدی هزینه‌های مالی شپدیس در این دوره، درآمدهای غیرعملیاتی شرکت بیش از ۱۷۶ درصد رشد کرد و به سه هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان رسید. همین موضوع سبب شد تا نزول سود خالص شپدیس به ۱۴ درصد برسد.

به این ترتیب سود خالص پتروشیمی پردیس در پایان سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲، به ۲۱ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان رسید. این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲۵ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان بوده است.

همچنین باید گفت شپدیس در این دوره با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی به ازای هر سهم، سه هزار و ۶۶۳ تومان سود شناسایی کرده است.