احمد خواجه حسنی
براده ها و بریده ها ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
احمد خواجه حسنی

براده ها و بریده ها

نصیربوشهر – احمد خواجه حسنی – در جغرافیای نوین ارتباطی امروزی با بسط و توسعه فضای مجازی، بعضاً با مطالبی مواجه می شویم که حقیقتاً موجب شرمساری است و به قول زنده یاد سهراب سپهری،ما هیچ ما نگاه… ✓ به گزاره های زیر بنگرید ؛ ۱_ صادرات نفت جمهوری آذربایجان به ۲۵ کشور جهان در […]

انتخاب سیدحسن خمینی ناظر به علایق جمعی، منافع ملی و ارتقاء اعتماد اجتماعی است ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
احمد خواجه حسنی

انتخاب سیدحسن خمینی ناظر به علایق جمعی، منافع ملی و ارتقاء اعتماد اجتماعی است

نصیر بوشهر – احمد خواجه حسنی – هدف اصلی طرح و پردازش این نوشتار ارائه راهکاری است که شکاف ایجاد شده مابین مردم و حاکمیت را بازتعریف و تبیین نموده و سرانجام راهکاری به جهت ترمیم آن ارائه نماید بدین امید که در محضر منیع کارگزاران نظام مقبول و موثر افتد . برآوردهای اکولوژیکی براین […]

سهجام ۲۵ ساله و شبهاتِ افکار عمومی ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
احمد خواجه حسنی

سهجام ۲۵ ساله و شبهاتِ افکار عمومی

نصیر بوشهر – احمد خواجه حسنی – • سهجام (سند همکاری جامع مشترک) ۲۵ ساله ایران و چین • بدایت کلام اینکه کارکرد افکار عمومی در جامعه به مثابه کارکرد مغز در کالبد انسان می ماند و نیک آگاهید که نیاز به کسب اطلاع از اتفاقات پیرامونی، یکی از مهمترین نیازهای انسان و همزاد زندگی […]

سوت زنی به سبک داخلی (به بهانه محکومیت امیرعباس دهباشی) ۰۷ فروردین ۱۴۰۰
احمد خواجه حسنی

سوت زنی به سبک داخلی (به بهانه محکومیت امیرعباس دهباشی)

نصیر بوشهر – احمد خواجه حسنی – در جامعه آپولیتیسم (سیاست زده) امروزی که بحران بی تفاوتی اجتماعی روند روبه رشدی را در حال گذار است و برخی از فعالین حوزه رسانه، فرهنگ ارادت ورزی مسؤل پیشه کرده، عطای قلم حقگو را به لقایش بخشیده و رسالت رسانه ای را بوسه زده و در طاقچه […]