استان بوشهر ، مطالبات ، مطالبه گری ، دکتر عبدالرحیم مهرور
*مطالبه گری حق شماست* ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
نقدی بر هم استانی ها

*مطالبه گری حق شماست*

نقدی به هم استانی ها *مطالبه گری حق شماست* ✍️  دکتر عبدالرحیم مهرور بوشهر تاریخ مبارزان استان بوشهر برگ زرینی از مردان مبارزی دارد که ایران را مدیون خود کرده : ۱- رئیسعلی دلواری علیه انگلیس ۲- میرمهنای بندر ریگی علیه هلندیها و پرتقالی ها ۳-احمد خان و حسین خان چاهکوتاهی علیه بریتانیا ۴- غضنفرالسلطنه […]