اشتغال
یک نکته پیرامون نرخ بیکاری در بوشهر! 19 دی 1398

یک نکته پیرامون نرخ بیکاری در بوشهر!

به تازگی پایگاه خبری دولت در یک اینفوگرافی استان هایی با نرخ بیکاری تک رقمی در پاییز ۹۸ را نشان داده است و ادعا کرده میانگین نرخ بیکاری در سراسر کشوربه ۱۰.۶ رسیده است!(تصویر شماره ۱) (تصویر شماره ۱) اما با نگاهی به آمار کامل مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۷ نرخ مشارکت اقتصادی در […]