اشتغال
یک نکته پیرامون نرخ بیکاری در بوشهر! ۱۹ دی ۱۳۹۸

یک نکته پیرامون نرخ بیکاری در بوشهر!

به تازگی پایگاه خبری دولت در یک اینفوگرافی استان هایی با نرخ بیکاری تک رقمی در پاییز ۹۸ را نشان داده است و ادعا کرده میانگین نرخ بیکاری در سراسر کشوربه ۱۰.۶ رسیده است!(تصویر شماره ۱) (تصویر شماره ۱) اما با نگاهی به آمار کامل مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۷ نرخ مشارکت اقتصادی در […]