انتخابات
نه جنگی در کار خواهد بود و نه شاید مذاکره موفقیت آمیز؛ اما این یک وضعیت عقیم است که هرگز از دل آن چیزی جز زوال نهایی سرمایه های تمدنی ایران و حیات سرزمینی ما بیرون نخواهد آمد ۱۱ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهریها در باره انتخابات امریکا

نه جنگی در کار خواهد بود و نه شاید مذاکره موفقیت آمیز؛ اما این یک وضعیت عقیم است که هرگز از دل آن چیزی جز زوال نهایی سرمایه های تمدنی ایران و حیات سرزمینی ما بیرون نخواهد آمد

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود ؟ در این رابطه دلایل خود را بیان دارید ؟ اجازه دهید که به این پرسش شما از عینک و نگاه یک امریکایی پاسخ دهم. ده ماه قبل در اوائل ژانویه امسال، تمام نمادهای اقتصادی از قبیل رشد ناخالص […]

فرقی نمی کند که یک رئیس جمهور دمکرات باشد یا یکی مثل ترامپ جمهوری خواه ، یکی با تیغ و دیگری با پنبه سر می برد ۱۱ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

فرقی نمی کند که یک رئیس جمهور دمکرات باشد یا یکی مثل ترامپ جمهوری خواه ، یکی با تیغ و دیگری با پنبه سر می برد

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود ؟ در این رابطه دلایل خود را بیان دارید ؟ تنور انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز به روز گرم تر و گرم تر می شود. در فاصله ۴ روز مانده به ۳ نوامبر ۱۳ آبان ۱۳۹۹ روز انتخابات ۲۰۲۰ […]

هر دو جناح جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در راستای حفظ منافع ملی امریکا یک نوع استراتژی برخورد مشترک با مسائل جهانی ،منطقه ای، خاورمیانه و شرق دور دارند ۱۱ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

هر دو جناح جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در راستای حفظ منافع ملی امریکا یک نوع استراتژی برخورد مشترک با مسائل جهانی ،منطقه ای، خاورمیانه و شرق دور دارند

با عرض سلام. ابتدا از اینکه این فرصت را در اختیار بنده گذاشتید ممنونم .چند روزی بیشتر به انتخابات امریکا نمانده و همین روزهای اندک باقی مانده رقابت بین آقای ترامپ از جمهوری خواهان و آقای بایدن از دموکراتها به مرحله حساسی رسیده است .جامعه امریکا یک جامعه چند قطبی متشکل از مهاجران و رنگین […]

آمریکا دیگر آمریکای آلکسی دوتوکویل نیست بلکه آمریکای ژان بودریار است. آمریکا با تبدیل به ایماژ به اتوپیای جهان مدرن مبدل شده است ۱۰ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

آمریکا دیگر آمریکای آلکسی دوتوکویل نیست بلکه آمریکای ژان بودریار است. آمریکا با تبدیل به ایماژ به اتوپیای جهان مدرن مبدل شده است

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات می شود؟ دلایل خودرا بیان کنید. آمریکا، مدتهاست که دیگر، واقعیت نیست. آمریکا به یک ایماژ مبدل شده است. تصویری که دال دارد اما مدلول آن نا مشخص است. آمریکا دیگر آمریکای آلکسی دوتوکویل نیست بلکه آمریکای ژان بودریار است. آمریکا با تبدیل […]

انتخاب ترامپ لطمه شدیدی به خود آمریکا خواهد زد ۱۰ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

انتخاب ترامپ لطمه شدیدی به خود آمریکا خواهد زد

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات می شود؟ دلایل خودرا بیان کنید. در آمریکا متاسفانه بر خلاف ادعاهای تک تک افراد ملاک نیست و سیستم الکترال رییس جمهور را تعیین می کند اما تمام نظر سنجی ها حکایت از پیروزی با فاصله بایدن دارد که نشان می دهد مردم […]

ترامپ یک شیوه پوپولیستی را در حوزه اجتماعی دنبال کرده است و گرچه در ساماندهی اقتصاد امریکا موفق بوده است ، امامشکلات جدی در حوزه اجتماعی ایجاد نموده ۰۹ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

ترامپ یک شیوه پوپولیستی را در حوزه اجتماعی دنبال کرده است و گرچه در ساماندهی اقتصاد امریکا موفق بوده است ، امامشکلات جدی در حوزه اجتماعی ایجاد نموده

انتخابات آمریکا روندی نسبتا طولانی وپیچیده دارد. از کارت الکترال که از جمع نمایندگان و سناتورها در ایالت های مختلف به کاندیداها تعلق می گیرد تا رای مستقیم مردم به کاندیداها. پشت پرده انتخابات امریکا هم گرچه دوحزب جمهوریخواه و دموکرات نقش اساسی را بازی می کنند و تقریبا رای ایالت ها سنتی به سمت […]

خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های تنش بالطبع تاثیر فراوانی از انتخابات آمریکا خواهد پذیرفت ۰۹ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های تنش بالطبع تاثیر فراوانی از انتخابات آمریکا خواهد پذیرفت

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات می شود؟ دلایل خودرا بیان کنید. بر اساس نظر سنجی هایی که تا کنون صورت گرفته است ظاهرا جو بایدن با چند در صد از ترامپ پیش است و به نظر می رسد که او برنده این انتخابات باشد. در فاصله چند روز […]

برنده انتخابات چهاردهم آبان ماه در آمریکا ، دونالد ترامپ خواهد بود و جوبایدن بازنده بزرگ این انتخابات می باشد ۰۹ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

برنده انتخابات چهاردهم آبان ماه در آمریکا ، دونالد ترامپ خواهد بود و جوبایدن بازنده بزرگ این انتخابات می باشد

۱ – انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود؟ در این رابطه دلایل خود را بیان کنید . در پاسخ به سوال شما باید عارض گردم که : انتخابات فعلی آمریکا هم به مثابه همه انتخابات رخ دهنده در دنیای سیاست ، انتخاباتی ، از آنچه در دنیا […]

اینکه فکر کنیم با انتخاب بایدن ما به دورانی شبیه دولت اصلاحات باز خواهیم گشت و دهها پروژه نفتی و صنعتی در کشور استارت زده خواهد شد، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ۰۹ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

اینکه فکر کنیم با انتخاب بایدن ما به دورانی شبیه دولت اصلاحات باز خواهیم گشت و دهها پروژه نفتی و صنعتی در کشور استارت زده خواهد شد، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود ؟ در این رابطه دلایل خود را بیان دارید ؟ انتخابات امسال آمریکا بنظرم از دو جهت یکی از ویژه ترین انتخابات های طول تاریخ آمریکاست. اول، تاثیر و شرایطی که برای خود مردم آمریکا دارد و ایجاد خواهد […]