ایران
آینده ایران 18 مهر 1399
محمد علی اسلامی ندوشن

آینده ایران

تربیّت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ با اخلاق دارد، یعنی روشِ زندگی‌ای که اجتماع بر پایه‌ی آن ادامه‌ی عمر می‌دهد. آنچه از گوشه و کنار می‌شنویم و می‌بینیم، گسیختگیِ اخلاقی به درجه‌ی نگران کننده‌ای رسیده است. هیچ کس به هیچ کس اعتماد ندارد، آمار زندانیان، چک بی‌محل و طلاق و تقلّب‌های عجیب و غریب… در حدّ فجیعی […]