بخشدار امام حسن
آب مورد نیاز بخش امام حسن با تلاش مجموعه بخشداری و فرمانداری دیلم از طریق مجموعه نفتی بهرگان تامین شد ۰۲ تیر ۱۳۹۹
بخشدار امام حسن دیلم:

آب مورد نیاز بخش امام حسن با تلاش مجموعه بخشداری و فرمانداری دیلم از طریق مجموعه نفتی بهرگان تامین شد

نصیر بوشهر : مدتی است که اهالی بخش امام حسن در خصوص دسترسی به آب آشامیدنی دچار مشکلات شدیدی هستند و پیام هایی نیز در این خصوص به این نشریه ارسال داشته¬اند. با عنایت به این که مشکلات مشابهی نیز در سراسر استان به ویژه در روستاها در خصوص تامین آب وجود دارد و بخش […]