به میزان کدام مکافات؟
به میزان کدام مکافات؟ ۰۸ خرداد ۱۳۹۹
راضیه عقیلی مهر روزنامه نگار

به میزان کدام مکافات؟

قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی، علیه تمامیت جسمانی است که بر نفس(جان)، اعضا و منافع تعریف شده است. و طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم (وارثان قانونی مقتول)، قصاص است؛ حتی اگر قتل از روی ترحم و احسان (اتانازی) ـکشتن بیماران ناعلاج به درخواست خودشان باشد، قصاص […]