جاده مرگ ، نصیر بوشهر انلاین
جاده مرگ کجاست؟! ۰۱ مهر ۱۴۰۲

جاده مرگ کجاست؟!

جاده مرگ کجاست؟! میلاد هم دیشب به خیل کشتگان جاده مرگبارساحلی پیوست!.یعنی ؛جوانی ناکام به کام مرگ‌ رفت وخانواده ای داغدارشد.خانواده ای که آرزوهایی برای جوان خود در دل داشتند ماننددیگرخانواده ها. فقط جای یک جمله اینجاخالیست؛ سرمسئولین استان بسلامت بادا!. بزرگراه ساحلی بوشهر-دیرکه ازسی ویکم شهریور سال ۱۳۹۰قرارش باخاتم الانبیاء بسته شده است،همچنان بلاتکلیف […]