جنگ ، فقر ، غزه ، ویرانی ، دکتر عبدالرحیم مهرور ، نصیر بوشهر انلاین
*چرا با این همه زیبایی ها ، جهان غرق در آتش و خون* ؟ ۲۶ دی ۱۴۰۲

*چرا با این همه زیبایی ها ، جهان غرق در آتش و خون* ؟

*چرا با این همه زیبایی ها ، جهان غرق در آتش و خون* ؟! ✍️. دکتر عبدالرحیم  مهرور بوشهر نگاه ما نسبت به جهان چگونه است ؟جهانی زیبا اما بدون طراوت و شادابی . جهانی که برای ماندن باید خون ریخت و گریست . جهانی با اینهمه پیشرفت : در علم و صنعت اما بدون […]