جهانشیر یاراحمدی
دریابندری و قلندرخونه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
جهانشیر یاراحمدی

دریابندری و قلندرخونه

الف) نجف دریابندری ، مترجم شهیر که نام و آوازه اش تا همیشه بلند است خدمات بسیاری در حوزه ادبیات نمایشی با ترجمه نمایش نامه های برجسته در کنار سایر ترجمه های درخشانش کرده است. او که سالها در کنار یکی از بازیگران خوب تئاتر و دوبلور خوش صدا ، زنده یاد فهیمه راستکار زندگی […]