حزب کارگزاران
بوی الرحمن حزب کارگزاران بلند شد ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

بوی الرحمن حزب کارگزاران بلند شد

  «فرزانه ترکان»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق حزب کارگزاران، با اعلام این خبر که از این حزب استعفا کرده گفت: من به دلیل زاویه ای که با برخی سیاست های حزب کارگزاران خصوصا در انتخابات اخیر، پیدا کردم از عضویت در حزب کارگزاران استعفا دادم. اگر قرار باشد که همیشه دبیر و رئیس […]