حسین حشمتی
سالمندان سپر بلای کُرونا 18 اسفند 1399
حسین حشمتی روزنامه نگار

سالمندان سپر بلای کُرونا

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – کرونا،یکسالی می شودکه مثل دیگر کشورها،درایران هم شیوع یافته و ذکر شرش نُقل تلخ هر مجلس ومحفلی است. در چنین شورو شینی اغلب شهرنشینان،نه تنهاحداقل ۹۰در صد مراسم عروسی و عزداریهاراباجمعیت زیاد و کیفیت گذشته برگزار نمی کنند،بلکه گردهمایی های خانوادگی و دوستانه را نیز به نسبت یک درصد […]

ابهام در عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری 27 دی 1399
حسین حشمتی روزنامه نگار

ابهام در عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – روسای کانون های بازنشستگی اخیرا نشستی وبیناری باوزیر کارومدیرعامل صندوق داشته اندکه اگرچه خبرآن رسانه ای نگردیده اما مهم ترین خواسته های آنان طی فهرستی۱۹بندی درسایت صندوق بار گذاری شده که ازمیان مواردمطرح شده، موضوعات شفاف سازی عملکردشرکتهای تابعه(بند۱۴)و ناکارآمدی بیمه تکمیلی(بند۳) مهم ترین مواردی است که نگارنده ضمن […]

شوراهای شهر، یارشاطر، یا بار خاطر؟ 13 دی 1399
حسین حشمتی روزنامه نگار

شوراهای شهر، یارشاطر، یا بار خاطر؟

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – تحقق کلیات قانون اساسی وازجمله فصل هفتم آن که به شوراهای اسلامی شهرو روستااختصاص دارد،آنقدر برای رهبرفقیدانقلاب اهمیت داشت که درکمترازیکماه از برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی درتاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۵۸طی فرمانی، لزوم استقرارحکومت مردمی درایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش رابه رسمیت شناخت و اجرای آن […]

سه پلشت شورای شهر بوشهر 24 آذر 1399
حسین حشمتی روزنامه نگار

سه پلشت شورای شهر بوشهر

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – اگرچه شورای پنجم شهر بوشهرمنحصربه فردترین پارلمان محلی درسطح کشور نیست که به علت اختلاس ۶تن از اعضای آن، تاآستانه ی تعطیل هم پیش رفت امابا تکمیل شدن اکثریت نسبی اعضاازسقوط حتمی این نهاد مدنی جلوگیری شد. ،شیوه ی سیاستگذاری مسئولان تصمیم ساز و سیرفرایندی که منجر به انتخاب […]

تحقق آرزوی مردم اصفهان از کیسه بازنشستگان!!! 10 آذر 1399
حسین حشمتی روزنامه نگار

تحقق آرزوی مردم اصفهان از کیسه بازنشستگان!!!

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – مقامات ارشد دولت وبه ویژه مسئولان خلف وسلف صندوق وقتی پای پرداخت مطالبات یاهمسان سازی وحتا حقوق ماهیانه بازنشستگان به میان می آیددرمصاحبه بارسانه ها می گویند،صندوق قادربه پرداخت نیست و باید دولت ازمحل اعتبارات عمومی کشورتامین نمایدو پس از پرداخت حقوق بخور و نمیر به صاحبان اصلی سرمایه […]

ماجرای قبض۷۰۰هزار تومانی 30 مهر 1399
حسین حشمتی روزنامه نگار

ماجرای قبض۷۰۰هزار تومانی

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – پریشب همین طور که داشتم پیامک های واصله را مرور می کردم با دیدن قبض ۷۲۴هزار تومانی برق، یکه خوردم و آنچنان آهی از ته دل کشیدم که اهل خانه دورم جمع شدند وپرسیدند چی شده؟ومن نمی توانستم حرف بزنم، فقط گوشی را بدست یکی ازآنها دادم، پیامک را […]

قطاب یزد هدیه شورا به مردم 19 شهریور 1399
حسین حشمتی روزنامه نگار

قطاب یزد هدیه شورا به مردم

اعضای دانشمنداما خاموش ودیرجوش شورای شهربوشهر پس ازچندماه که اداره یکی ازپرمراجعه ترین دستگاههای اجرایی را به سرپرستی گوش به فرمان سپرده بودند و یکبار هم با انتخاب اوبه سمت شهردار و معرفی وی به وزارت کشور اقدام کردند اما با مخالفت آن وزارتخانه مواجه گردید،پس از کش وقوس های فراوان بالاخره درکمال شگفتی چهره […]

وزن نمایندگان استان بوشهر در مجلس 20 خرداد 1399
حسین حشمتی

وزن نمایندگان استان بوشهر در مجلس

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حداقل ترین میزان مشارکت دراسفندماه۹۸برگذارونتایج ان هم که حاکی از پیروزی حداکثری اصولگرایان در غیاب اصلاح طلبان بود اعلام گردید. درموردحضورکمرنگ مردم درانتخابات،رسانه هاازقول مقامات عالی رتبه دولت آمارهای مختلفی را اعلام کردندوزیرکشور امادرنشست خبری خویش اطلاعات بیشتری ازاین ماجرا را فاش ساخت آنجا که گفت ازمیان۵۷میلیون و۹۹۵ […]

انتخابات در فصل آخر 26 اسفند 1398
حسین حشمتی

انتخابات در فصل آخر

برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد اگرچه این روزهاویروس منحوس کُرُنا دل و دماغی برای کسی باقی نگذاشته تابه جز آن پدیدهء پلشت به موضوع دیگری فکر کند اما صاحب این قلم به شکرانهء این که تا امروز، از چنگ این بلا قسر در رفته است در ادامهء یادداشت،،انتخابات در فصل آخر،، به […]

انتخابات در فصل آخر 22 بهمن 1398
حسین حشمتی

انتخابات در فصل آخر

از روزی که سوت انتخابات مجلس یازدهم به صدا درآمده تا الان که دوهفته به روز رای گیری باقیست،غیراز برنامه های تلویزیونی کشورهای مخالف که ۲۴ساعته با بمباران تبلیغاتی، رای دهندگان را تشویق به عدم مشارکت در انتخابات پیش رومی نمایند،در فضای مجازی هم افراد محدودی هستند که با روش های روانی خاص همچون کمپین،،نه،، […]