حسین رویین
یاد آن روزگــــــــــــــــاران 27 آبان 1400
حسین رویین (حر مهاجر)

یاد آن روزگــــــــــــــــاران

نصیربوشهر – حسین رویین: همین ایام بود هفته نامه وزین نصیر همیشه تریبون وصدای مردم بود. مدیر مسئولش جانباز حاج حسن لاوری که برای آب وخاک ومیهن در جبهه ها حضور مستمر داشت، تا آنجا که پایش،قطع شد. لاوری پایش قطع شداما تعهدش،به اندیشه وآرمانهایش هرگز قطع نشد. اودر زمینه پرورش قلمدار پیشوای بینظیری بود،یکی […]

تشویق اذهان عمـــــــــومـی!؟ 04 شهریور 1400
حسین رویین (حر مهاجر)

تشویق اذهان عمـــــــــومـی!؟

نصیربوشهر – اگر چه از حقوق چیزی نمیدانم اما علاقه خاصی به امورحقوقی ومطالعه آنها دارم. وسخت معتقدم اگر مردمِ یک جامعه به امور حقوقی وحقوق عمومی وشهروندی آشناباشند،نه هرگز خطا میکنند ونه هرگز اینقده پرونده در دادگاه ها بجریان می افتد ونه زندانها مملو از زندانی میشوند و نه خانواده ای ازوجود پدر ومادر […]

محافظان اعتبار ایران، کجایند؟؟؟؟ 23 مهر 1399
حسین رویین(حـــرمهاجر)

محافظان اعتبار ایران، کجایند؟؟؟؟

روزی روزگاری در پهنه این گیتی نام و بَــرَند‌ ایران میدرخشید وتلالو میکرد. نمیخواهم بیشتر وارد شوم که معمرین و متوسطین میدانند چه میگویم. سرمایه فردی و جمعی اقوام یا یک کشور ،منابع رو و زیر زمینی ِ آن نیست، بلکه سرمایه واقعی وقابل اتکاء یک قوم وقبیله وکشور اعتبار وثبات شخصیت و میزان تعهداتش […]

تعهــــTaahodـــد مـــــMelliـــلّی 01 مهر 1399
حسین رویین(حـــرمهاجر)

تعهــــTaahodـــد مـــــMelliـــلّی

*تَـعَـــــهُـد مِــلّـــی* مردم هیچ ربطی به حکومت ها ، یاحاکمیت یا نظام سیاسی یه کشور ندارد خیلی خنده دار است که فـــردی برای مخالفت یا مبارزه با نظامی که با آن مشکل دارد یا آنرا ناقض حقوق عمومی و مانع دمکراسی و آزادی می پندارد، دست به تاراج و انهدام اموال و انفال و منابع […]

خودزنی استانی 24 مرداد 1399
حسین رویین(حـــرمهاجر)

خودزنی استانی

افتخاردارم که دراین استان نیروهای، فعال فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی اش، این کمینه را خوب می شناسند، وافتخار دارم بامن دوستند وخوب می دانند، هیچگاه هیچ نخواسته ام، ونخواهم خواست، این عزیزان خوب می دانند، قلمم را به حرکت در نمی آورم مگر اینکه رضایت خدا وحقوق مردم را در آن متبلور […]