دكتر عبدالرحیم مهرور
آقاى استاندار و شوراى شهر بوشهر سقوط شاهین و ایرانجوان را تبریک میگویم ! ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
عبدالرحیم مهرور

آقاى استاندار و شوراى شهر بوشهر سقوط شاهین و ایرانجوان را تبریک میگویم !

  نصیربوشهر – عبدالرحیم مهرور:   در عصرى که فن آوریهاى حیرت انگیز ش در مدیریت و برنامه ریزى جهانیان را شگفت زده کرده ما هنوز اندر پى یک کوچه ایم . اصولا مدیریت هنرى است که با آن مى توان جامعه را در گردش اطلاعات سر شار از طراوت و شادابى نمود . مدیریت […]

خاطرات پزشکی دکتر مهرور ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
دكتر عبدالرحیم مهرور

خاطرات پزشکی دکتر مهرور

براى مردى که سه نوبت در یک عمل جراحى قلبش از کار ایستاد آنوریسم آئورت شکمى پاره شده به بهانه سوء تفاهم بعضى از مردم نسبت به جامعه پزشکى ابتدا باید معترف شوم دامنه پزشکى چنان گسترده است که هر کسى ادعا کند در پزشکى حاذق است چیزى جز گزاف نگفته اما نباید سختى ها […]