دكتر عبدالرحیم مهرور
آقاى استاندار و شوراى شهر بوشهر سقوط شاهین و ایرانجوان را تبریک میگویم ! 26 خرداد 1401
عبدالرحیم مهرور

آقاى استاندار و شوراى شهر بوشهر سقوط شاهین و ایرانجوان را تبریک میگویم !

  نصیربوشهر – عبدالرحیم مهرور:   در عصرى که فن آوریهاى حیرت انگیز ش در مدیریت و برنامه ریزى جهانیان را شگفت زده کرده ما هنوز اندر پى یک کوچه ایم . اصولا مدیریت هنرى است که با آن مى توان جامعه را در گردش اطلاعات سر شار از طراوت و شادابى نمود . مدیریت […]

خاطرات پزشکی دکتر مهرور 13 خرداد 1399
دكتر عبدالرحیم مهرور

خاطرات پزشکی دکتر مهرور

براى مردى که سه نوبت در یک عمل جراحى قلبش از کار ایستاد آنوریسم آئورت شکمى پاره شده به بهانه سوء تفاهم بعضى از مردم نسبت به جامعه پزشکى ابتدا باید معترف شوم دامنه پزشکى چنان گسترده است که هر کسى ادعا کند در پزشکى حاذق است چیزى جز گزاف نگفته اما نباید سختى ها […]