دولت یازدهم
بررسی پرونده واگذاری بندر نفتی خلیج‌ فارس در مراجع قضایی/ رد پای یکی از وزرای دولت‌ های قبل در پرونده بنادر ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

بررسی پرونده واگذاری بندر نفتی خلیج‌ فارس در مراجع قضایی/ رد پای یکی از وزرای دولت‌ های قبل در پرونده بنادر

تخلفاتی که خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به آن اشاره می‌کند به گفته یک منبع آگاه مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ است. این منبع آگاه گفت: بخشی از این تخلفات هم اکنون در مراجع قضائی پرونده داشته و در حال پیگیری است. با پیگیری موضوع واگذاری بندر نفتی خلیج‌فارس، به اطلاعات جدیدی رسیدیم که […]