دکتر محمد کارگر
یکشنبه های موفقیت نصیر 29 فروردین 1400
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» {جهان ما جهان آینه هاست..!} ++یعنی چه…!؟ •• نکته ی اول: «برای اینکه دیده شویم؛ به آینه نوربیشتری بتابانیم…!» +به تعبیر زیبا و مانای اوحدی مراغه ای: «علم نور است و جهل تاریکی/ علم راهت برد به باریکی » +کار آینه؛انعکاس نور است.اگر نوری نتابد،آینه هیچ […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 22 فروردین 1400
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» {گنج زبان…!} [بخش اول…] {ای زبان هم گنج بی پایان تویی…} «مولانا» {کمال مرد به شش چیز است؛ به دو کوچکترینش: «دل و زبان» و دو بزرگترینش:«خرد و همت» و دو وضعیش: دارایی و زیبایی…} «حضرت علی علیه السلام» ••مقدمه: قادر متعال در سوره ی«الرحمن» به […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 15 فروردین 1400
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست ز گلزار الهی شمیم» {گنج دل… مقام دل…} ••مقدمه: {دلا بسوز که سوز تو کارها بکند/ نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند/ زملک تا ملکوتش حجاب بردارند/ هر آن که خدمت جام جهان نما بکند} «لسان الغیب حافظ» +هستی انسان در پرتو حیات برین«حیات طیبه و معقول» و رسیدن […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 01 فروردین 1400
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست ز گلزار الهی شمیم» {از حال خوب به عالی…} [بخش اول] {گنج عقل} ++مقدمه: حال خوب حاصل؛ انقلاب در قلب و چشم هاست… [یا مقلب القلوب و الابصار..] حال خوب حاصل؛ مدبر بودن و بر مدار تدبیر وتدبر حرکت نمودن و بر مبنای اندیشه، زیستن نمودن می باشد.! [یا مدبر […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 17 اسفند 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» {قدرت انتخاب… } ++زندگی؛سراسر انتخاب است… زندگی؛امتحان انتخاب هاست…! +جایگاه کنونی ما حاصل انتخاب های دیروز ما بوده است؛اگر الان در اینجا ایستاده ایم زیرا دیروز انتخاب کردیم که امروز اینجا باشیم… +انتخاب های ما در نقش سکان کشتی زندگی ما هستند… جهت حرکت ما در […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 10 اسفند 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «برای موفقیت در سفر زندگانی؛ پیش نویس و وضعیت زندگی مان را مثبت و مؤثر بنویسیم..!» ++در سفر زندگانی به صورت کلی؛دارای انواع پیش نویس هستیم که عبارتند از : ۱_ پیش نویس [تااینکه] اگر الگوی زندگی من بر اساس الگوی «تا اینکه» باشدشعار من در […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 26 بهمن 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «قدرت طعم دهنده ها در سفر زندگانی…!» ••مقدمه: ++نوشیدن یک فنجان چای تازه دم همراه با طعم بهار نارنج؛ گل محمدی؛دارچین و…. حال وجودی انسان را خوش می نماید… اما به شرط آنکه این چایی؛خوب دم کشیده باشد…! چرا که تا چایی دم نکشد عطر و […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 05 بهمن 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «مدیریت؛ کلید موفقیت…!» { تبیین دو سبک مدیریتی…} ••سبک اول: «مدیریت استراتژیک» شاخص ها: +ْْْ+تفکر استراتژیک: مدیران استراتژیک غالبا دارای تفکر استراتژیک و تصمیمات«انتخاب های»استراتژیک هستند. «مهم ترین کار یک مدیر، تصمیم گیری است؛همچنین یکی از مهمترین کار های مدیر،تبیین چشم انداز می باشد». +نظریه پردازی […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 28 دی 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «مدل توسعه ی انسانی» {خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است؛دیدم که فاطمه نیست… خواستم بگویم فاطمه دختر محمد«ص» است؛دیدم که فاطمه نیست… خواستم بگویم فاطمه همسر علی«ع» است؛دیدم که فاطمه نیست… خواستم بگویم فاطمه مادر حسنین«ع» است؛دیدم که فاطمه نیست… خواستم بگویم که فاطمه […]

یکشنبه های موفقیت نصیر 21 دی 1399
دکتر محمد کارگر

یکشنبه های موفقیت نصیر

«بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم» «حال خوب…» +به تعبیر فاخر و فخیم عارف بزرگ مولانا: «خوش باش که هر که راز داند/ داند که خوشی، خوشی کشاند/ شیرین چو شکر تو باش شاکر/ شاکر هر دم شکر ستاند » ++نکاتی پیرامون حال خوش: ••نکته ی اول: «تحویل حال در کنار تحویل […]